Tuinlieden (altijd)

Door: Lucas van der Meer - 09 december 2020

De vrijwilligers van Singelpark in Bedrijf (SiB) zorgen ervoor dat het Singelpark er altijd spic en span uitziet. SiB zoekt gedurende het seizoen (maart – november) altijd tuinlieden (m/v). Werkzaamheden bestaan uit het planten, snoeien, bemesten, bewateren en anderszins verzorgen van bomen en planten. Dit alles om iedere bezoeker zo veel mogelijk te laten genieten van al het groen in het Singelpark.

Enige ervaring is wenselijk, maar zeker niet vereist.

Veiligheid bij het werken is erg belangrijk; voor ons zelf maar ook voor parkbezoekers en passanten. We houden paden en straten vrij of zetten deze zo nodig even af. We zorgen voor professionele begeleiding en goede apparatuur en gereedschappen.

In tijden van corona houden we ons scherp aan de gestelde regels. De coördinator houdt toezicht op naleving. We maken gebruik van de vrijwilligersverzekering van de gemeente Leiden.

Doe mee!

Woon jij in de buurt van het Singelpark? We vinden het fijn om samen met omwonenden en buurtverenigingen op te trekken in het beheer van de parken. Trek je schoenen en handschoenen aan en kom eens langs om kennis te maken. Samen werken we zo aan het mooiste, langste en spannendste park van Nederland met zo veel mogelijk Leidenaren.

We tuinieren op de volgende vaste momenten:

  • Dinsdag 10:00-12:00 en 13:30-15:30
  • Woensdag 13:30-15:30
  • Donderdag 13:30-15:30
  • Zaterdag 10:00-12:00

Momenteel beheert SiB het Huigpark/Energiepark, Park de Put, Boisotkade, Rembrandtpark (Noord en Zuid), Paterstraatje, Parkeerterrein Begraafplaats Zijlpoort, de plantenbakken van de Lammermarkt, Marepoortkade en 3e Binnenvestgracht.

Wil je ons helpen, incidenteel of structureel? Leuk! Mail dan voor de actuele planning en locaties naar meedoen@singelpark.nl.


Singelpark in Bedrijf (SiB)

Het Singelpark komt pas echt tot haar recht, als het wordt gebruikt waar het voor bedoeld is: een plek waar mensen elkaar ontmoeten om te genieten van het groen en waar activiteiten worden ontplooid. De Vrienden van het Singelpark stimuleren het gebruik van het park door er blijvend aandacht aan te geven. Samen met omwonenden zorgen we voor extra beplanting, een buurttuin, extra ontmoetingsplekken en onderhouden we de parkdelen en zorgen we voor sport- en spelmogelijkheden.

Coördinatoren Nelleke, Leen, Theo en Erik sturen de tuinierende vrijwilligers in het Singelpark aan. Zij maken het altijd gezellig, zorgen voor een drankje, versnapering en een goed gesprek. Af en toe een feestje, waardering, aandacht, luisterend oor, pauzes en geen stress. Klussen worden zoveel mogelijk afgestemd op wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger.

Ook zorgen ze ervoor dat bijzondere momenten, zoals de Bomenplantdag, NLDoet en bollenplantdagen met veel enthousiasme worden opgepakt. Natuurlijk gaan ze ook door met versterking van de teams voor de bestaande parkdelen; de omwonenden, buurtvereniging, Gemiva, Binnenvest, scholieren, studenten, bedrijven, stadspartners zoals Portaal en iedereen die wil bijdragen aan het Singelpark. Zo blijft het Singelpark met recht een park voor en door alle Leidenaren. Het vaandel staat tijdens de werkzaamheden altijd uit bij onze werkplek in het park. Met zoals dat zo mooi heet, volop participatie en bijdragen aan meer sociale cohesie.

Vrijwilligers en coördinatoren herken je aan blauwe shirts en groene truien met het Singelparklogo. Het vaandel staat tijdens de werkzaamheden altijd uit bij de werkplek. Maak eens een praatje met ze en laat je besmetten met het Singelpark virus.

Geschiedenis en parkdelen

In 2017 is SiB gestart met publiek beheer van het Huigpark en het Energiepark. Voor die tijd is ervaring opgedaan met beheer van de kweektuin op de Trafolocatie bij Leiden CS (vanaf 2013) en bij uitvoering van het project Huigpark (vanaf 2015). Momenteel beheert SiB het Huigpark/Energiepark, Park de Put, Boisotkade, Rembrandtpark (Noord en Zuid), Paterstraatje, Parkeerterrein Begraafplaats Zijlpoort, de plantenbakken van de Lammermarkt, Marepoortkade en 3e Binnenvestgracht.

Binnenkort komen daar waarschijnlijk een groter deel van de Lammermarkt, Blekerspark, Ankerpark, Ambachtsplein en Lakenplein/Veerplein bij. Singelpark in Bedrijf krijgt deze gebieden in beheer van de gemeente, om ze naar een nog hoger niveau te brengen (van B naar A/A+).

Mede op grond van de positieve resultaten in deze parkdelen hebben ook andere PLNT (2018, geveltuinen), Erfgoed Leiden en Omstreken (2018, Pilgrimtuin) en Volkenkunde (2019, diverse tuinen) ervoor gekozen hun groen door SiB te laten onderhouden.

Onder het door SiB uitgevoerde beheer vallen:

  • Onderhoud van de perken (vaste planten, heesters, bollen en éénjarigen) in de genoemde parkdelen
  • Aanleg en onderhoud van pluspakketten (zoals buurttuin, beplante boomspiegels, snoeien fruitbomen, extra parkmeubilair, gevelbegroeiing, tuin in en rond kunstwerken)
  • Watergeven bij grote droogte (inclusief bomen die het moeilijk hebben)
  • Vervangen van weggevallen planten en heesters (inboet)
  • Opruimen van het zwerfvuil.

Eind 2020 zijn de werkzaamheden van de voormalige kweektuin opgegaan in Singelpark in Bedrijf.

 

foto’s door Anneke van Gruijthuizen en Claudia Brown