Door inspirerend partnerschap

U kunt aan de basis van dit bijzondere park staan. Graag nemen wij u mee in ons enthousiasme. Wij vragen u na te denken over het aangaan van een partnerschap met het Singelpark. Omdat wij aan het begin van de verwezenlijking van het park staan, is er alle ruimte voor bedrijven, instellingen en particulieren om mee te denken en het park vorm te geven. Participatie in de 21e eeuw betekent een wezenlijke uitwisseling op gelijkwaardig niveau, van ideeën, energie en belangen.

Hoe bijzonder is het als uw bedrijf of u persoonlijk één van de partners van het Singelpark wordt?

Storytelling voor uw bedrijf

Het Singelpark wordt vanaf 2014 in fases aangelegd; tien grote Singelpark-deelprojecten zijn al van start gegaan en worden binnen nu en vijf jaar realiteit. Elk gebied langs de singels kent een eigen sfeer en krijgt een eigen ontwerp dat op die sfeer aansluit, maar passend is binnen de gemeenschappelijke identiteit van het Singelpark. In het ontwerpplan van het Singelpark staan de zeven themagebieden met sleutelwoorden die ter inspiratie het toekomstige karakter beschrijven.

Voor u is dit een perfect moment om aan te haken. U kunt zich nu vanaf de basis identificeren met en verbinden aan een zone, een parkonderdeel of evenement en zo als partner deel uitmaken van de ontstaansgeschiedenis van het park. Uw bedrijf of instelling krijgt hiermee ook de ruimte om mee te denken en te sturen zodat er een echte wisselwerking ontstaat.

Word Partner van het Singelpark

U toont als partner van het Singelpark aan uw relaties dat uw organisatie duurzaam betrokken is. Bijkomend voordeel: uw bedrijf geniet voordelen zoals de speciale toegang tot evenementen en herkenbare erkenning voor uw betrokkenheid bij dit bijzondere project. Het Singelpark zal het aanzicht van Leiden definitief veranderen. Dankzij uw jaarlijkse donatie aan de Stichting Vrienden van het Singelpark maakt u dit unieke project mogelijk! Zie de Zakelijke Informatie voor meer details.

Omdat de Stichting Vrienden van het Singelpark door de fiscus aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is het vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Zo komt elke schenking geheel ten goede aan het Singelpark.

Daarnaast mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Als u mailt naar partnership@singelpark.nl dan neemt een van de leden van de Commissie Partnerships zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.