Joery Strijtveen

Door: Jan Willem Broekema - 11 augustus 2016

Joery Strijtveen, duo-raadslid (CDA) in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden:

‘De eerste keer dat ik echt in contact kwam met het Singelpark, was tijdens een brainstormsessie in Nieuwe Energie. Ik was nieuwsgierig, maar stelde me vooral terughoudend op en luisterde meer dan dat ik zelf iets inbracht. Ik wilde graag horen wat de deelnemers te zeggen hadden. Wat tijdens die bijeenkomst goed werkte, was dat iedereen welkom was om mee te denken en met nieuwe ideeën te komen. Niemand keurde plannen af en dat stimuleert de creativiteit. De mensen die daar waren, hadden helemaal geen overheid nodig. De kracht van de samenleving werd daar heel goed zichtbaar.

Die krachtige samenleving zie je in het gehele Singelparkplan. Zo hoor je van enkele kanten dat mensen zorgen hebben over het Singelpark, maar die zorgen ondervangen de Vrienden van het Singelpark heel goed zelf, zonder dat de gemeente daaraan te pas komt. En dat is belangrijk, want het moet straks een park zijn dat door de mensen gedragen wordt. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen en dat de gemeente vertrouwen in die mensen geeft.

Dat zorgt voor een succesvol Singelpark, maar er zijn natuurlijk ook wat risico’s. Straks worden verschillende gebieden van het Singelpark met elkaar verbonden, maar de invulling van die gebieden komt later pas. Ik ben bang dat we straks zeven betonnen verbindingen hebben die nergens naartoe leiden en dat is zonde. Ik vind het daarom ook heel belangrijk dat het vergroenen van die gebieden niet te lang op zich laten wachten.’