Carel Stolker

Door: Manon Louwers - 11 augustus 2016

Carel Stolker, Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden:

‘Ik woon al 59 jaar aan de Leidse singels en een plan met zo veel visie als het Singelparkplan, heb ik nog niet eerder in Leiden gezien. Een uitzondering daarop is het idee van Willem van Oranje om de stad een universiteit te geven, maar dat is al bijna 440 jaar geleden.

Voor de Universiteit Leiden is het Singelpark van groot belang. Samen met het LUMC zijn wij de grootste werkgever van de stad en dat willen we graag blijven. Een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving en een goed cultureel klimaat zijn enorm belangrijk om enthousiaste studenten en toponderzoekers uit de hele wereld aan te trekken. Iedereen die in Leiden woont of werkt heeft straks immers profijt van het Singelpark. Het plan draagt bij aan de schoonheid en de integriteit van de stad. Bewoners onderschatten hoe belangrijk de stad voor hen is. Het is zoiets als een vis die zich niet bewust is van het levensbelang dat het water waarin hij zwemt voor hem heeft. Alles wat bijdraagt aan een betere en aantrekkelijkere stad, betaalt zich vroeg of laat terug.

Het Singelpark benadrukt de aantrekkelijkheid van de stad als geheel en dat heeft Leiden erg nodig. Mensen realiseren zich nog te weinig dat Leiden een van de grootste binnensteden van Nederland heeft. Loop maar eens van het Centraal Station naar De Meelfabriek. Dat is een behoorlijke wandeling. En neem de kant van de Haven. Dat is een gedeelte van de stad dat veel mensen lijken te vergeten. Mensen trekken sneller naar het Rapenburg en naar de zuidelijke kant bij het Plantsoen, terwijl juist ook de noordelijke kant heel aantrekkelijk is.

Het Singelpark zal dan ook vast en zeker bijdragen aan het aantal bezoekers dat wij nodig hebben om de Hortus in stand te houden. Onderhoud blijft belangrijk. Zo hebben we pas nog de oude kassen fantastisch gereorganiseerd. Het Singelpark is een extra reden voor de universiteit om te blijven investeren in oude gebouwen die voor een groot deel tot het erfgoed Leiden behoren. Er zijn straks alleen maar winnaars.’