Aline Ter Harmsel

Door: Marlies Aanhaanen - 11 augustus 2016

Aline ter Harmsel, projectmanager Singelpark bij de gemeente Leiden:

‘Voor veel bewoners uit de stad, maar ook voor de gemeente staat de realisatie van het Singelpark hoog op de agenda. Het project staat in de schijnwerpers  en wordt door veel mensen en partijen  omarmd. Iedereen ziet uit naar het aaneengesloten groene  stadspark langs onze historische singelrand.  Ik vind het daarom één van de mooiste projecten van de stad en ik vind het een eer om daar aan te mogen werken.

Een mooie en  nieuwe uitdaging daarbij is de samenwerking met de Vrienden van het Singelpark. Met elkaar en ook met andere bewoners en stadspartners gaan we het Singelpark de komende jaren waarmaken. Vooral aan het begin was het een zoektocht om uit te vinden op welke manier we die samenwerking konden oppakken. Dat gaat steeds beter en nu de gemeenteraad akkoord is met het kaderbesluit, kunnen we die samenwerking verder vormgeven.

Daarbij zijn openheid en vertrouwen ontzettend belangrijk. Dat gaat niet in één keer. We leren aan en van elkaar. Zo is het voor de gemeente best lastig om bewoners de ruimte te geven. Dat zijn we nog niet gewend. Voor bewoners is het weer moeilijk om de gemeente te vertrouwen in iets wat zij al helemaal voor zich zien. Voor hen is het soms lastig om te accepteren dat misschien niet alles kan.

Maar in een project als het Singelpark hebben de stad en de gemeente elkaar nodig. Samen kunnen we een beter en mooier eindresultaat bereiken.  En het is ook leuk om het samen te doen!  Daarbij zal, zo stel ik me voor, de ene keer de rol van de gemeente groter zijn en de andere keer die van de vrienden. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat op het gebied van de aanleg van het park, de gemeente meer aan zet is en dat de bewoners juist  belangrijk zijn bij de inrichting van het park. Ik ben op zoek naar waar we burgers de ruimte kunnen geven. Daar gaan we de komende tijd goed naar kijken en dat is een leerproces voor beide partijen. We zijn nu bezig om afspraken tussen de vrienden en gemeente  met elkaar vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst  en we bespreken met elkaar wie welke rol  en taak heeft.

Het Singelpark is een uniek project en de nauwe samenwerking met de stad  maakt het project  nog eens extra bijzonder.  Zo wordt het Singelpark een prachtig park van, voor en door de bewoners van de stad. Een park om met z’n allen trots op te zijn.’