Vroege sociale woningbouw aan de Rijnsburgersingel

Door: - 07 juli 2016

Rijnsburgersingel 42-54

Een rijtje woningen aan de Rijnsburgersingel bezit een geweldige fries met als opschrift “Leidsche Bouwvereeniging”. Het blokje woningen in de Stationsbuurt is gebouwd onder leiding van de architect W.C. Mulder in de tweede helft van de 19e eeuw (1878) en het begin van de 20e eeuw. In de Tweede Wereldoorlog voerden de Engelsen bombardementen uit op het station en de spoorlijn omdat de Nazi’s per trein V1 raketten uit Duitsland transporteerden richting Wassenaarse duinen om ze cvan daar uit richting Londen te schieten. Noch de V1 raketten, noch de Engelsen waren nauwkeurig. gevolg was enorme schade in de stationsbuurt. Eigenlijk is er maar bar weinig vooroorlogse bebouwing over, waaronder dit vriendelijke blokje sociale woningbouw.