Boisot- en Jan van Houtkade

Door: Jan Willem Broekema - 09 september 2016

De Jan van Houtbrug vormt de overgang van de wereld van stadswal en bolwerk, na 1600 (Plantsoen), en de nog vroegere tijd van stadsmuur en muurtorens van de Spaanse tijd, voor 1600 (de kades). De ruimte op de walkant is beperkt omdat hier destijds alleen een muur met torens stond. De muurtoren Oostenrijk, een Parel van het Singelpark, bestaat nog en van de naastgelegen Bourgondië zijn de fundamenten aanwezig.
De Jan van Houtkade begint bij de Jan van Houtbrug (trambrug uit 1923) en loopt door tot de Koepoortsbrug. De Doezastraat heette voor 1861 de Koepoortsgracht. De Boisotkade begint daar en loopt langs de singel verder naar de Vreewijkbrug (1901), genoemd naar het landgoed dat daar buiten de singels gelegen heeft.
Dit parkgebied, dat deels langs de Zoeterwoudsesingel en deels langs de Witte Singel ligt, heeft het thema intimiteit en historie.
Bij de invulling wordt gedacht aan een leestuin en aandacht voor het Pilgrim Fathers schip de Mayflower. Dit gebied is door de gemeente niet als prioritair gebied aangewezen, maar krijgt wel de elementen van de Singelparkroute.

Aan de Jan van Houtkade ligt de originele middeleeuwse muurtoren “Oostenrijk”. Aan deze parel is een aparte pagina op deze site gewijd.

Aan de westelijke kant van de Doezastraat zet de Jan van Houtkade zich voort als Boisotkade. Hier bevindt zich het meest romantische bruggetje van Leiden, het bruggetje over de Vliet.