Doel van het Singelpark

Door: Marlies Aanhaanen - 07 maart 2017

De Vrienden van het Singelpark zien in het aanleggen van het Singelpark méér dan het aanleggen van een lang en mooi park. Wij voelen dat een park van internationale kwaliteit een enorme stimulans is voor de ontwikkeling van de stad als geheel. Met het Singelpark brengen we de stad op het niveau dat past bij de veranderde vraag van de veranderde bevolking van Leiden. Met het Singelpark komt de concurrentiepositie van de stad daar waar hij op grond van vitale bevolking en rijk historisch erfgoed behoort te zijn: in de top vijf van meest populaire steden van Nederland. We zien dat het Singelpark tot een voorbeeldproject uitgroeit tot buiten de stad. Een nieuwe pijler onder de stad die de inspiratie, trots en het vertrouwen geeft om veel meer initiatieven in de stad op een hoog niveau te brengen.

De Vrienden van het Singelpark stellen alles in het werk om er in samenwerking met de gemeente voor te zorgen dat ontwerp, aanleg, beheer en gebruik van het Singelpark dit maximale effect bereikt. We werken daarom vanuit de volgende richtlijnen voor het park. Deze richtlijnen zijn het resultaat van overleg met vele organisaties en inwoners in de stad.

 1. Een groene long om Leiden

Het Singelpark is een aaneengesloten groen park om de binnenstad van Leiden. Een groene long in de dichtst bebouwde stad van Nederland die inwoners letterlijk en figuurlijk de ruimte geeft om op adem te komen. Er is een tekort aan parken en tuinen in het centrum, ondanks Leidens rijke botanische geschiedenis. Leiden heeft de oudste en misschien wel belangrijkste Hortus botanicus in Nederland. De botanische tuin is gebouwd in 1590 en gesitueerd in het Singelpark.

 1. Van en voor de inwoners van Leiden

Het Singelpark is in de eerste plaats van en voor alle inwoners van Leiden. Het park is voor alle leeftijden, alle culturen, alle interessegroepen, voor iedereen die voor kortere of langere tijd woont of werkt in de stad. Daarnaast is het park zo’n hoogtepunt dat toeristen Leiden niet verlaten voordat ze het Singelpark hebben bezocht. Inwoners van Leiden willen actief meedoen aan ontwikkeling, aanleg, beheer en gebruik van het park via de stichting Vrienden van het Singelpark.

 1. Zonder singel geen park

De ruim zes kilometer lange blauwe singel is het leidende element in het groene Singelpark. Geen enkele andere stad in de wereld heeft een singelgracht van deze omvang langs zijn historische centrum. We zijn trots op het water in onze stad en we gebruiken het water het hele jaar door: we zwemmen, we varen, we schaatsen, we vissen en we kijken graag naar andere mensen die hetzelfde doen. Er is altijd de mogelijkheid om het water te beleven in het hele park, visueel of fysiek.

 1. Rondjes en routes

Het wordt overal in het park mogelijk om kortere en langere rondjes te wandelen, rennen, skaten en fietsen. Het Singelpark is de enige ruimte in de stad waar je een grote groene ruimte vindt. We houden van het idee om zes kilometer lang simpelweg je neus achterna te gaan in een ‘rondje Singels’. We maken nieuwe bruggen en andere verbindingen om de hele Singelpromenade rond te maken. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot kleinere rondjes aan weerszijden van de singelgracht. Verder komen er diverse themaroutes (historie, cultuur, natuur, sport) om bezoekers te verleiden om de rijkdom van onze singels te ontdekken. De eerste begeleide wandelingen en rondvaarten zijn al een feit.

 1. Van gevel tot gevel

Het Singelpark strekt zich uit van-gevel-tot-gevel: van de gevels aan de binnenzijde van de singelgracht tot de gevels aan de buitenzijde van de singelweg. Het is essentieel dat de singelgracht zelf het midden is van het Singelpark. Dit uitgangspunt versterkt het historische karakter van de singels en geeft ruimte aan beide kanten van het water voor wandelpaden, groen, recreatie en de circulatie van auto’s, fietsen en voetgangers.

 1. Het park gaat vóór het verkeer

Op de plaatsen waar het Singelpark en het verkeer samenkomen, moet het ontwerp van het park bovenliggend zijn. De auto is welkom in het park, maar moet zich als gast gedragen. Er zijn diverse plaatsen langs de route waar verkeer in en uit de binnenstad het Singelpark kruist. Dat is geen probleem, maar het vereist wel extra maatregelen om voor een veilige omgeving voor fietsers en voetgangers te zorgen en het aaneengesloten karakter van het park te waarborgen. Het Singelpark moet een duidelijke groene overgang zijn tussen de autoluwe historische binnenstad en de buitenwijken.

 1. Laat de historische gelaagdheid van Leiden zien

Het Singelpark vertelt de rijke geschiedenis van Leiden en zijn singels. Leiden was ooit de belangrijkste stad van Holland, en Leidenaren houden van de geschiedenis van hun stad. Historie is boven alles verandering. Langs de Leidse singels zie je prachtig hoe de stad zich de afgelopen 650 jaar heeft ontwikkeld: van de eerste stadsmuren tot de bolwerken, van de molens tot de Meelfabriek, van de parken tot de begraafplaatsen. Het Singelpark respecteert en versterkt de historische gelaagdheid van Leiden en haar singels.

 1. Singelpark als verbinding in plaats van barrière

De relatie tussen binnenstad, het water en de buitenwijken wordt versterkt door het Singelpark. Het park is een verbinding tussen centrum en buitenwijken, met het water als het centrale verbindende element, niet een barrière tussen beiden. In het ontwerp van het Singelpark wordt de fysieke, sociale en historische relatie tussen binnenstad en buitenwijken gelegd. Daarnaast zijn er ecologische verbindingen met de natuur (groen en blauw) buiten de stad.

 1. Het Singelpark is geen amusementspark

Het Singelpark heeft een goede balans hebben tussen permanente activiteiten, tijdelijke activiteiten, spontane activiteiten en geen enkele activiteit. We hebben meer ideeën dan we aan hectares park hebben. We willen niet dat het Singelpark een groot attractiepark wordt. Het Singelpark is in de eerste plaats een park. Het ontwerp is een park met één identiteit waarbinnen verschillende functies, activiteiten en ruimtes een plaats krijgen over de volledige lengte. Met daartussen voldoende ruimte voor groen en ontspanning voor inwoners en bezoekers. Er zijn ruimtes waar activiteiten worden geconcentreerd en ruimtes voor contemplatie. Ruimtes met duidelijke functies én ruimtes voor spontane activiteiten.

 1. Singelpark als merk

Het concept voor het Singelpark is zo sterk en herkenbaar dat het een instrument is voor de werving van donateurs, sponsors, fondsen, bezoekers, beheerders en andere vormen van ondersteuning. Om het gewenste kwaliteitsniveau te halen voor het Singelpark hebben we aanvullende financiële middelen nodig. Potentiële sponsors investeren alleen als ze het Singelpark kennen, de potentie herkennen en enthousiast zijn om samen de droom te realiseren. Het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland op de grootste vestingwerken van Europa is onderweg. Maar ook het ontwerp zelf draagt deze boodschap in zijn ambities, kwaliteit en uniciteit. We werken aan het Singelpark als een sterk merk, met zijn eigen visuele identiteit, zijn eigen communicatiemiddelen etc. We bouwen een onweerstaanbaar merk.

 1. Maak ons trots!

Het Singelpark is een unieke kans om de levendigheid, attractiviteit en fysieke kwaliteit van de stad te verbeteren. We geloven dat een geweldig Singelpark een belangrijk omslagpunt kan zijn in de houding ten aanzien van stedelijke ontwikkeling in Leiden. Vele grote ‘ambitieuze’ projecten stranden in de beginfase door een gebrek aan geld, bestuur en/of draagvlak bij de bevolking. Met het Singelpark bouwen we aan meer dan een park. We bouwen aan een trotse, zelfbewuste, sociaal verbonden stad en aan de overtuiging dat het mogelijk is om ambitieuze, unieke projecten van hoge kwaliteit te realiseren in Leiden.

zie ook het Beeldkwaliteitsplan