Houtmarkt

Door: Floris Wouterlood - 13 maart 2017

Geveltuintjes aan de Houtmarkt


Op de Houtmarkt, straks onderdeel van de Singelroute, reageerden alle bewoners positief op de oproep om met een geveltuin bij te dragen aan de vergroening van hun straat. Ook in de Noorderstraat was een flink aantal bewoners te porren voor meer groen in de straat. Alle aangelegde geveltuinen zijn voorzien van planten uit de Kweektuin. Tegels eruit, planten en een mooie klimplant erin en je fleurt je gevel heel snel op.
De vrijwilligers hebben maar liefst 15 geveltuinen aangelegd en waren blij verrast door het enthousiasme in de buurt. Er is een mooie serie sfeerfoto’s beschikbaar.
We bedanken de gemeente Leiden voor het leveren van plantaarde en de afvoer van overtollige materialen.