Het project Singelparkroute streeft het 'rondje park' na. Hiervoor is onder meer bewegwijzering nodig, herkenbare parkelementen zoals poorten, bakken en infobordjes.

Singelparkroute in het kort