Bruggen – stand van zaken 18 december 2019

Door: Floris Wouterlood - 18 december 2019

Langzaam maar zeker begint het spannend te worden. De contouren van de Singelparkbruggen zijn nu aardig ingevuld. De landhoofden van de Binnenoostsingelbrug en de Wisenniabrug zijn zo goed als klaar, aan de landhoofden van de Aeldisbrug en de Helarbrug wordt hard gewerkt. De Loviumbrug bij de Zijlpoort is constructief het ingewikkeldst omdat hier beweegbare brugdelen moeten komen. Hiervoor is zware fundering nodig. Op dit moment wordt op deze bouwlocatie op beide oevers van de Rijn hard gewerkt aan de betonwapening van de kamers waarin de brugmachines komen te staan. Voor de kerst moet beton zijn gestort, aldus het werkschema.

Bouwlocatie Binnenoostsingel en Loviumbrug: de grote bomen staan op het hoekje van het Ankerpark. Voor de bomen zie je op de voorgrond het gereed gekomen landhoofd van de Binnenoostsingelbrug en daarachter werkzaamheden aan de wapening van het zuidelijke landhoofd van de Loviumbrug. Ook aan de overkant wordt in de luwte van de Zijlpoort hard gewerkt aan de constructie van het noordelijke landhoofd van de Loviumbrug. De constructie gaat heel precies en zeer omzichtig want men werkt nu eenmaal naast een schitterende, monumentale stadspoort.

wapeningsijzer

precisiemal voor het stellen van de wapening

detail van een funderingsbuis met aangebrachte wapening, noordelijke landhoofd Loviumbrug.

naast de bouwput

voorgrond: landhoofd Ankerparkzijde van de Binnenoostsingelbrug. Links ervan werk aan de constructie van het zuidelijke landhoofd van de Loviumbrug.

Voor de Wisenniabrug over de Oude Herengracht is het constructiewerk zo goed als gereed en kan de afwerking beginnen.

Aan de Hapynionbrug bij de Utrechtse Veer moet nog worden begonnen. Constructie van de Aeldisbrug over de Groenhazengracht is onderdeel van renovatie van de walkanten.