Bruggen – Singelparkbruggennamen

Door: Jan Willem Broekema - 06 april 2017

  • Wisenniabrug – Huigpark-Blekerspark over de Oude Herengracht
  • Loviumbrug – Zijlpoort-Ankerpark over de Oude Rijn
  • Helarbrug – Ankerpark-Meelfabriek
  • Hapynionbrug – Kaarsenmakersstraat-Utrechtse Veer over de Nieuwe Rijn
  • Aeldisbrug – Arsenaalplein-Rembrandtpark over de Groenhazengracht

Toelichting van de winnaars van de Singelparkbruggennamenwedstrijd Annedien Hoen en Floris Hülsmann op hun voorstel in de wedstrijd:

Bruggen verbinden. Land met land. Park met park. De complete Singel met de Singel. Heel Leiden raakt meer verbonden dan ooit. De cirkel van de Singel wordt zo ook voor de wandelaar weer rond!

Leiden is een stad vol historie en daar vinden we overal in de stad vele verwijzingen naar. Maar deze nieuwe bruggen verdienen het om naar de toekomst te kijken. Stad vol kennis, wetenschap en wijsheid. Stad met bewoners die nu meer verbonden zijn. Stad die bezoekers aantrekt met dit bijzondere Singelpark.

Die verbindingen willen we vieren. Met namen die nieuwe verbindingen voorstellen. Verbindingen van elementen. Nieuwe elementen. We noemen het: de 5 elementen van het Leiden van morgen. Zoals ook de oude alchemisten in de 17e eeuw in hun laboratorium in Leiden zochten naar nieuwe verbindingen, nieuwe verhalen, nieuw goud.

We nodigen uit om nieuwe mythes te laten ontstaan in plaats van voort te borduren op oude. We verwijzen met onze namen naar waarden met anciënniteit die naar de toekomst kijken. De namen staan voor Wijsheid, Liefde, Gezondheid, Geluk & Ouderdom. Zaken die in het verhaal van Leiden volop vertegenwoordigd zijn – of het nu gaat over de zoektocht van de wetenschap, het uitvaren van de Pilgrim Fathers of de baanbrekende uitvindingen in het Bioscience park.

Zo hebben wij namen bedacht die deze nieuwe elementen verbeelden. We stellen ze graag aan jullie voor:

Wisennia, Lovium, Helar, Hapynion & Aeldis

Ze klinken als mythische namen, fantasie-elementen, niet-bestaande Latijnse, Griekse en Germaanse termen. Maar wat je er ook in terugziet: ze staan voor serieuze verbinding van heel Leiden. Ze verwijzen naar het verleden en ze wijzen naar de toekomst. Eén voet in het één, één voet in het ander. Leiden als historische stad met een historische Singel, maar ook Leiden als futuristische stad met kennis en wijsheid voor een gelukkige toekomst.

We hebben hiermee de bruggen ook een internationaal – zo niet: universeel – karakter willen geven. Bovendien lenen de namen zich, door de achtergrond en het verhaal, voor een veelheid aan spin-off activiteiten en mogelijkheden. Het stopt hier niet! Deze namen vragen om nieuwe verhalen voor Leiden. Ze spreken tot de verbeelding en wie ze voor het eerst leest vraagt zich af of ze niet al lang bestonden. Dat effect zoeken we.

We zien in dat de namen enige tijd nodig zullen hebben om vertrouwd te worden voor mensen. Maar het gaat niet om een product dat zo goed mogelijk verkocht moet worden; het gaat om doorwrochte verhalen en een steeds dieper wordende verbinding met de bruggen.

Wat achtergrond per naam:

  • Wisennia: Brug van Wijsheid. De naam is gevormd uit “wisdom”, “wise” en roept door haar vorm ook associaties op met bijvoorbeeld Nehalennia, de godin van de Noordzee.
  • Lovium: Brug van Liefde. Het element (-ium) LOVE. En wat klinkt de naam mooi rond, lyrisch. (Kan dit de brug in Leiden worden waar mensen elkaar ten huwelijk vragen?) De klank roept ook Romeinse associaties op; iets waar we in Leiden sterk mee verbonden zijn.
  • Helar: Brug der Gezondheid. Gezondheid kan niet zonder geneeskunst – die is rijk vertegenwoordigd in Leiden met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Om geen clichénaam te bedenken doet “Helar” denken aan “heler”; iemand die geneest – maar ook aan een krachtige Viking of Germaans mythologisch figuur. En een beetje aan “heelal”. Ook niet verkeerd in een stad met een sterrenwacht.
  • Hapynion: Brug van Geluk. De naam verwijst naar “happy”; gelukkig.
  • Aeldis: Brug der Ouderdom. Een greep uit het Saksisch, met een twist (“eald”: ouder, ervaren).
Locatie van de nieuwe Singelparkbruggen