Bruggen – Idee en Ontwerp

Door: Jan Willem Broekema - 06 april 2017

Het Singelpark heeft verschillende wortels. Natuurlijk is het vergroenen van de binnenstad een belangrijk doel, maar daarvoor is geen rond park noodzakelijk.

Het idee van het aaneengesloten Singelpark komt voort uit de wens om de singelring helemaal rond te kunnen lopen. Historisch belemmerden water en steen de route. Je moest òf de stad inlopen òf steeds de singelgracht oversteken naar de singelweg.

Om rond te lopen waren vijf extra bruggen nodig. De gemeente is in 2015 aan de slag gegaan met dit onderwerp en heeft gekozen voor een samenwerking met het architectenbureau Ney en Partners.

Alle bruggen over de singels verbinden de binnenstad met het buitengebied. De Singelparkbruggen hebben een andere rol: zij verbinden de binnenstedelijke singelring. Ze liggen dus niet over maar juist langs de singels. Om de bruggen met elkaar te verbinden, kozen de architecten voor een familie van bruggen. De Singelparkbruggen delen allerlei herkenbare, vrij unieke elementen die in de grote, kleine, hoge en lage bruggen worden ingepast. Ze zijn op twee na rolstoeltoegankelijk en bedoeld voor wandelaars.

De Vrienden hebben in 2016 een wedstrijd uitgeschreven voor voorstellen voor bruggennamen. Samen met de gemeente en de straatnamencommissie heeft de wedstrijd geleid tot vijf vrijwel unieke namen.

De Vrienden en de gemeente verwachtten oorspronkelijk in 2017 te starten met de bouw van de bruggen. Dat werd door allerlei omstandigheden uiteindelijk 2019.

Hapynionbrug – foto Ney & Partners