Het idee van het aaneengesloten Singelpark komt voort uit de wens om de singelring helemaal rond te kunnen lopen. In de huidige situatie is dat niet mogelijk. Water en steen belemmeren de route. Je moet of de stad inlopen of steeds de singelgracht oversteken naar de singelweg.

Bruggen – aankondiging bouwschema

De gemeente Leiden publiceerde in maart 2019 de laatste planning van de bouw van Singelparkbruggen. Start in september 2019.

Bruggen – Idee en Ontwerp

Om rond te lopen zijn vijf extra bruggen nodig. Van Idee naar Ontwerp.

Bruggen – Namenwedstrijd

Deze analyse is uitgevoerd op de vraag van veel inzenders naar de andere inzendingen.

Bruggen – Persoonlijke Reacties

Een niet geheel willekeurige verzameling van reacties die wij kregen van inzenders en van commentatoren.

Bruggen – Singelparkbruggennamen

Toelichting op de bruggennamen van de inzenders