Het idee van het aaneengesloten Singelpark komt voort uit de wens om de singelring helemaal rond te kunnen lopen. In de huidige situatie, zelfs met de nieuwe bruggen,  is dat nog niet helemaal mogelijk. Hier en daar wordt gebouwd en heringericht waardoor de route nog niet helemaal rond is. Je moet bij bouwplaatsen òf de stad inlopen òf de singelgracht even oversteken naar de ...

Officiele opening Loviumbrug

Op 9 september 2020, 16:00 werd door wethouder Ashley North het lintje doorgeknipt ter (feestelijke) gelegenheid van het gereedkomen van de Singelparkbruggen.

Ook Loviumbrug stilletjes open

Werklieden waren bezig de laatste bordjes vast te schroeven, lampjes te testen, de slagbomen van een drupje olie te voorzien en met een allerlaatste inspectie, maar je kan er overheen. De hekken bij de Loviumbrug zijn weg.

Hapynionbrug stilletjes open

Zonder tromgeroffel zijn de hekken bij de Hapynionbrug afgelopen week weggehaald. De brug is helemaal klaar en je kan er overheen!

Sluitstuk: de Loviumbrug

De Loviumbrug bestaat uit twee beweegbare delen. Op 29 juni werden de brugdelen met een enorme mobiele kraan 'ingehesen'

Hapynionbrug op z’n plaats

De volgende brug die met de nodighe krachtsinspanning werd geplaatst, was de Hapynionbrug over de Utrechtse Veer. Dat gebeurde op 22 juni 2020.

Wisenniabrug geplaatst

Zondag 10 mei 2020 gaat de geschiedenis van Leiden in als de dag dat 's ochtends met groot materieel de drie brugdelen van de Wisenniabrug over de Oude Herengracht op hun plaats werden gehesen.

Bruggen – stand van zaken 15 maart 2020

Er wordt sinds kort gewerkt aan de Hapynionbrug. We nemen je mee naar de locatie

Bruggen: Aeldisbrug openingsceremonie afgelast

De Aeldisbrug, de eerste van de vijf Singelparkbruggen, is nu helemaal af en zou op 13 maart 2020 officieel in gebruik worden gesteld. De ceremonie werd op het laatste moment afgelast wegens de Coronaviruscrisis.

Bruggen – stand van zaken 7 februari 2020 – pagina 2

Nadat in de ochtend van 7 februari 2020 de Aeldisbrug was geplaatst werd in de middag de Binnenoostsingelbrug op z'n definitieve plaats gemonteerd.

Bruggen – stand van zaken 7 februari 2020 – pagina 1

Actie! In de ochtend van 7 februari werd de Aeldisbrug over de Groenhazengracht op zijn plaats gehesen. Snel en efficient!

Bruggen – stand van zaken 18 januari 2020

Het wordt spannend want het personeel van de aannemers heeft al heel wat uurtjes in de uitvoering van het bruggenproject gestopt. Plaatsing van de bruggen komt langzamerhand in zicht.

Bruggen – stand van zaken 18 december 2019

Halverwege de bouw van de Singelparkbruggen is een goed moment om eens te kijken hoever het ermee staat

Bruggen – stand van zaken 24 november 2019

Terwijl de weersomstandigheden slechter worden blijven de mannen van de aannemer stug doorwerken. Gewoon een emmertje tegen inwatering over de fundereringsbuizen!

Bruggen – stand van zaken 10 november 2019

De werkzaamheden vorderen op de locaties Lovium, Helar en Aeldis. De contouren van de landhoofden worden zichtbaar. Hekken, pontons en werkverkeer!

We gaan beginnen!

Eeindelijk, eindelijk! Op maandag 7 oktober 2019 beginnen de werkzaamheden aan vier van de zes Singelparkbruggen, op de locaties Arsenaal, Meelfabriek en Zijlpoort.

Bruggen – aankondiging bouwschema

De gemeente Leiden publiceerde in maart 2019 de laatste planning van de bouw van Singelparkbruggen. Start in september 2019.

Bruggen – Singelparkbruggennamen

Toelichting op de bruggennamen van de inzenders

Bruggen – Idee en Ontwerp

Om rond te lopen zijn vijf extra bruggen nodig. Van Idee naar Ontwerp.

Bruggen – Namenwedstrijd

Deze analyse is uitgevoerd op de vraag van veel inzenders naar de andere inzendingen.

Bruggen – Persoonlijke Reacties

Een niet geheel willekeurige verzameling van reacties die wij kregen van inzenders en van commentatoren.