Aandacht voor biodiversiteit is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Veel populaties vogels, zoogdieren en insecten zijn de afgelopen 50 jaar door verlies aan habitat en door menselijke activiteiten kleiner geworden. Wat kunnen we doen in het Singelpark om biodiversiteit te bevorderen? Hierover ging een serie van drie informatieve Singelparkcafe's in april-mei 2022

Singelparkcafé 22 mei 2022

Hoe bevorderen we biodiversiteit in het Singelpark en omgeving? Welke rol kunnen gemeente, Singelpark In Bedrijf (SiB) en bewoners spelen? Hoe organiseren we dit?

Singelparkcafé 8 mei 2022

Zijn stadsparken, met name het Singelpark, biodivers en wat is daarvan te zien? Hoe is de waterkwaliteit van de Leidse singels en hun biodiversiteit? Wat is de rol van geveltuinen, verticale gevelbegroeiing en van stoepplantjes

Singelparkcafé 24 april 2022

Wat is biodiversiteit en waarom is het behoud en de verbetering ervan belangrijk? Wat zijn de trends? Hoe staat Nederland ervoor? Wat is ‘stadsbiodiversiteit’ precies en hoe kunnen we het bevorderen? Hoe staat het met bodembiodiversiteit in de stad? Welke tips hebben sprekers voor het Singelpark?