De Stichting Vrienden van het Singelpark volgt de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die vanaf 28 mei 2018 van toepassing zijn.

De stichting legt, alleen als u zich als donateur aanmeldt, gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, email adres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van een eenmalige of periodieke gift.

Van abonnees op de nieuwsbrief wordt alleen het emailadres vastgelegd.
Van de vrijwilligers worden naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en commissie waarbinnen men actief is vastgelegd.

Wij vertrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor ons uitvoeren zoals banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals de periodieke nieuwsbrieven.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als Vriend van het Singelpark. Stuur daarvoor een mail naar singelpark@singelpark.nl

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven via dit emailadres.

Stichting Vrienden van het Singelpark zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Deze website verstrekt geen cookies. De website is beveiligd met een SSL certificaat zodat data versleuteld worden verzonden.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten van het Singelpark? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van de Vrienden van het Singelpark. Je ontvangt de nieuwsbrief circa zes keer per jaar. Je kunt je op ieder moment weer afmelden.