Over ‘Onder Water in Leiden’

Door: Floris Wouterlood - 29 november 2018

De grachten van Leiden zijn een bron van biodiversiteit. Dit is een overdudielijk resultaat van het project ‘Onder water in Leiden’ dat in 2011 startte. Oorspronkelijk ging het om een inventarisatie van waterleven in de grachten in de binnenstad van Leiden.

Aangezien de grachten en de singels één groot communicerend vat vormen, komen de biotopen sterk overeen en veel vissen die in de grachten leven zwemmen even onbekommerd rond in de singels rondom de stad. Vandaar dat de Vrienden van het Singelpark op dit punt contact zochten met Aaf Verkade, de initiatiefneemster van Leiden onder Water.

Alle foto’s afkomstig van www.onderwaterinleiden.nl zijn geplaatst met toestemming van mevrouw Verkade.