Over ‘Onder Water in Leiden’

De Leidse singels vormen één groot communicerend vat met de grachten in de binnenstad. Vissen die in de grachten leven zwemmen onbekommerd naar buiten, de singels in. 'Onder water in Leiden' heeft ons geholpen met dit 'natte' Singelpark!

Rivierdonderpad

Een bedreigd inheems visje van de singels wordt sinds kort geholpen met het zoeken van onderdak: de rivierdonderpad

Froggies

It's not easy being green

Koning Snoek

In de voedselpiramide van de Nederlandse wateren staat de snoek bovenaan. Koning snoek. De gevreesde jager zwemt stilletjes in de Leidse singels en grachten, altijd op zoek naar prooi.

Rivierkreeft

Exoten veroveren de Leidse singels en grachten. Voorbeeld: de Amerikaanse rivierkreeft