Een van de doelstellingen van het Leidse Singelpark is het opbouwen van een botanische collectie. Deze doelstelling vertaalt zich in de Arboretumroute: bijplanten van bomen, en het organiseren van een wandelroute langs de belangrijkste bomen, heesters en bijzondere planten in het Singelpark.

Oranjebomen in het Singelpark

De bekende Wilhelminaboom in het Plantsoen heeft er een familielid bij!

Arboretumroute

Arboretum is Latijn voor 'bomentuin'. De Vrienden zetten zich in om de diversiteit aan bomen te vergroten. De 'Arboretumroute' langs alle grote, oude, beroemde en exotische bomen is een van de initiatieven

Zadelzwam

Hoewel paddenstoelen en zwammen wel plantaardig zijn maar behoren tot de groep van de schimmels, zijn het wel degelijk vaste bewoners van het Singelpark. Deze zadelzwam is elk jaar aan het eind van de zomer te bewonderen aan de Boisotkade

De koningin van het Singelpark

Je moet ervoor naar de grote tropische kas van de Hortus botanicus. Hier drijft de koningin van het Singelpark!

Ik kan 2000 jaar doorgroeien

Ik ben een echte Sequoia en ik woonde al in het Singelpark voordat het idee 'Sngelpark' was geboren. Ik ben van plan heel wat eeuwen door te groeien

De 200-jarige Rode Beuk

Op de begraafplaats Groenesteeg staan verschillende moinumentale bomen,. De meest opvallende (en oudste) is de enorme Rode Beuk die als een wachter oprijst tussen de grafstenen

Kort en heftig in de prille lente

Wiest je dat er in het Singelpark plekken zijn waar prachtige wilde bloemen groeien? Kijk in het vroege voorjaar in het Plantsoen en de Begraafplaats Groenesteeg op plaatsen waar de bomen later in het jaar heel veel schaduw geven

Wilhelminalinde

De Wilhelminaboom is geplant ter gelegenheid van het begin van het tijperk waarin Wilhelmina ons staatshoofd was (1898).