Scholekster

Door: Floris Wouterlood - 29 november 2018

De Scholekster (Haematopus staat voor “bloedrood-ogige ) is eigenlijk een vogel die hoort bij het strand, de wadden, kwelders en moerassen. In die gebieden fourageert hij op schelpen, oesters en wormen. Let eens op de lange, robuuste snavel. Dat is een echte pook om mee in zandige en modderige bodems te prikken en te porren. Misschien is het uit nieuwsgierigheid dat deze pientere steltloper zo nu en dan een uitstapje doet naar stadse singels ? Hij wordt regelmatig in het Singelpark waargenomen in het late voorjaar, meestal in koppeltjes.

De scholekster is helemaal geen broertje of neefje van een ekster! Het is een steltloper, een veel voorkomende groep vogels die zijn leefgebieden heeft langs de Europese westkusten, vanaf de Noordkaap  tot Gibraltar. Noordelijke vogels vliegen in het najaar naar het zuiden, dus de scholekster die je in het vroege voorjaar ziet kan best op weg zijn naar Noorwegen. Migranten!  We denken dat deze vogel een dwaalgast is in het Singelpark. Een foutje met het navigeren zullen we maar zeggen. De scholekster heeft veel te lijden van habitatverlies, dus gun deze opvallende vogel alle ruimte in ons park.