Als je je ogen goed de kost geeft zie je heel wat vaste bewoners en, seizoensafhankelijk, regelmatige gasten en misschien wel een toevallige bezoeker in het Singelpark. Houd je camera paraat!

Nijlgans

Je zal maar 'gans' worden genoemd terwijl je eigenlijk een 'eend' bent! De Nijlgans is een vogel die door zijn bonte verendek meteen de aandacht trekt. Een zeldzame gast in het Singelpark

Grote bonte specht

Van de spechten is de grote bonte specht de meest voorkomende. Hij wordt wel eens gespot in het Singelpark op plekken met veel bomen en liefst met veel dood hout.

Aalscholver

's Winters kom je ze wel eens tegen in een van de singels, meestal wanneer er er dik ijs ligt in de polder terwijl de singels niet helemaal bevroren zijn. In de wakken duiken ze naar hun favoriete voedsel: vis.

Gans

Ganzen leven al in Leiden zo lang de stad bestaat. Ganzen zijn vredelievende vogels die in groepen knap lastig kunnen zijn. Leiden heeft heel wat met deze klanten te stellen gehad.

Meerkoet

Meerkoeten zie je overal in de singels en slootjes van het Singelpark. Ze scharrelen er vrolijk op los. Ze zijn een beetje plomp en onbehouwen, en ze zien er even vrolijk uit als de regentessen van een oudenmannenhuis in de Gouden Eeuw

Bijen en zweefvliegen

In 2015 is in opdracht van de gemeente Leiden begonnen met het bijhouden van de wilde bijenstand in het Singelpark.

Boomkruiper

Een onopvallende en zeer beweeglijke vogel die heen en weer wipt op stammen en takken van bomen om daar insekten en spinnen uit de bast te pikken

Reiger

Waar een visje te verschalken is, daar zie je reigers. Een paal, beschoeiing of de rand van een woonboot is een favoriet uitkijkplekje van deze opportunist

IJsvogel

Een zeldzame bezoeker van het Singelpark, maar verschrikkelijk mooi!

Vlinders

Wat zou het Singelpark zijn zonder vlinders? De dartelende insekten verlevendigen het beeld in de lente, zomer en herfst. Ze doen goede zaken met nectar producerende bloemen. Rupsen vreten aan bladeren. Dat is de prijs voor zo veel moois

Ekster

Door zijn opvallende zwart-witte verenkleed herkent u een ekster meteen. Als hij landt tilt hij zijn staartveren omhoog en houdt ze zorgvuldig boven de grond

Fuut

Typisch voor futen is dat hun zebragestreepte pullen graag op hun rug meevaren in de singels

Vleermuis

Bijkans onzichtbaar, deze gevleugelde zoogdieren. Als je een vleermuisgeluidverklikker meeneemt in het Singelpark kan je in sommige delen tegen verrassende ontmoetingen aanlopen

Scholekster

De "Bonte Piet" wordt hij ook wel genoemd, naar het "piet-piet-piet" geluid dat hij maakt.