Over de Lammermarkt

Door: Jan Willem Broekema, Floris Wouterlood - 02 maart 2017

De Lammermarkt, ooit een veemarkt waar schapen en lammeren werden verhandeld, is een open vrije ruimte aan de noordrand van de binnenstad. Hier bevond zich een parkeerterrein. Recent is besloten het gebied te hergebruiken als ondergronds parkeerterrein. Daartoe is een zeven verdiepingen tellende, spiraalvormige garage onder de grond gebouwd, tijdelijk het grootste en diepste zwembad van Nederland. Op de parkeergarage wordt een nieuw multifunctioneel park aangelegd.

Het gebied waar de Lammermarkt zich nu bevindt lag buiten de middeleeuwse stadsmuren en was in gebruik als weiland, raamland, boomgaard of moestuin. Bij de uitleg (uitbreiding) van 1611 kocht de stad de grond op en wijzigde de situatie ingrijpend. Op de noordelijke hoek kwam het Valkenburger bolwerk als onderdeel van de stadsverdediging. Aansluitend werd op het bolwerk een molen gebouwd: molen De Valk. Door het gebied kwamen twee waterwegen te lopen: de Korte Langegracht (in het verlengde van de huidige Langegracht) en de 2e Binnenvestgracht. Op de plaats van het huidige terrein kwamen woningen.
Vanaf 1860 werden de beide grachten gedempt. In 1906 werd met de sloop van het bouwblok verdere ruimte gecreƫerd voor de groeiende veemarkt. Het bastion zelf werd vanaf het midden van de 19e eeuw in gebruik genomen als begraafplaats. Een deel hiervan werd bestemd voor Joodse graven. In 1911 werd de algemene begraafplaats gesloten en geruimd. De Joodse begraafplaats bleef nog tot 1962 in gebruik, waarna de graven werden overgebracht naar de reeds bestaande Joodse begraafplaats in Katwijk. [Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lammermarkt]
Het gebied langs de Rijnsburger- en Morssingel is met molen De Valk een belangrijk en beeldbepalend onderdeel van het Singelpark. Het vormt het centrum van het parkdeel dat het thema kunst en cultuur heeft (Rijnsburger- en Morssingel ) en is de plek waar een paar keer per jaar grote evenementen plaats vinden. In dit parkdeel kan een link worden gelegd met de Bollenstreek met bolgewassen in het gras langs het water.
Het uitvoeringsbesluit voor de groenere herinrichting is eind 2015 vastgesteld. In april 2017 kwam de nieuwe ondergrondse parkeergarage gereed. De nieuwe Valkbrug is in 2019 gerealiseerd.