Lammermarkt, mei 2018

Door: Floris Wouterlood - 09 mei 2018

Eerlijk gezegd hielden we ons hart vast: kwetsbare, pas geplante plantjes en ingezaaide perkjes rondom molen De Valk, zouden die ongeschonden de evenementen rondom Koningsdag overleven? Immers, het pleingedeelte aan de oostkant van molen De Valk (waarop het gebouwtje staat met de parkeerautomaat) is ontworpen als evenementenplein en is als zodanig meteen nadat de aannemer was vertrokken volop in gebruik genomen. Het oostelijke gedeelte van de molenterp is heel slim in terassen ingedeeld en ingezaaid met gras terwijl aan de westkant van de molen de 8.000 plantjes van het ontwerp van  landschaps- en tuinarchitect Piet Oudolf zijn geplant.

Het geheel ziet er begin mei al heel interessant uit. Er is activiteit. Aan de westkant groeien de plantjes dat het een lieve lust is. Aan de oostkant zie je op de molenterpterrassen een zweem groen van opkomend perkgras.  Het Singelparkgevoel bekruipt je. Passerende fietsers zwoegen de molenterp op en glijden stilletjes juichend er vanaf.  Er ligt een bloemenzee bij het Bevrijdingsmonument. Wandelaars kuieren over het pad langs de Rijnsburgersingel.

Fietsers passeren molen De Valk – molenterp aan de westkant van de molen – let op de beplanting

Het evenementenplein aan de oostkant van molen De Valk met de fontein en de terrassen van de molenterp

De oostkant is interessant door de belijning,  de proporties en de overgang van het plein naar de molenterp. Nou ja, op het eerste gezicht is het en nogal kale bedoening, maar je hoeft niet te wachten tot de kermis op 3 oktober. De hele zomer door heeft de gemeente Leiden activiteiten voor het plein in petto.