2021 – Lakenpark, een nieuw parkdeel

Door: Floris Wouterlood - 23 juli 2021

Het Singelpark is sinds 14 juli 2021 officieel uitgebreid met een nieuw parkdeel: het Lakenpark. Het gebied omvat het Katoenpark, het Lakenplein, het Kaarsenmakerplein en de Kaarsenmakerstraat. Het gebied is prachtig groen en modern ingericht zodat wandelaars hun route door het Singelpark, het park rondom het centrum van Leiden, op een prettige manier kunnen vervolgen. De naam Lakenpark is geïnspireerd door het gegeven dat de Leidse Katoenmaatschappij tussen 1836 en 1936 gevestigd was zo’n beetje op deze plek en aan de Zijlsingel.

Voorheen was het Katoenpark een eenvoudig voetpad langs de singel, een grasstrook en een dubbele rij bomen. In feite bestaat het Lakenpark uit het oude Katoenpark, uitgebreid met groen waar vroeger auto’s stonden geparkeerd, en verder uitgebreid met het Kaarsenmakerplein, de Kaarsenmakersteeg en het Lakenplein. Dwars door het nieuwe Lakenpark loopt een kronkelend speel- en wandelpad voor wandelaars en fietsers. De speeltuin die aan het Katoenpark grensde is vervangen door een nieuwe, natuurlijke speeltuin met speelvijver. Hierover is lang en diep nagedacht door bewoners, wijkvereniging, een klankbordgroep en de Vrienden van het Singelpark, samen met de gemeente. Diverse ontwerpen zijn de revue gepasseerd, en uiteindelijk lukte het om veel ideeën van bewoners in de plannen mee te nemen. Een voorbeeld hiervan is de afwisselende beplanting in het nieuwe park. Iedereen kan trots zijn op het resultaat. De Vrienden zijn in ieder geval erg tevreden, want er is een belangrijke schakel in het Singelpark bij gekomen.

het ontwerp in vogelvlucht (gemeente Leiden)

Juli 2021: Lakenpark, zojuist geopend.  Op de achtergrond is men volop bezig met het Meelfabriek-project

(foto: Floris Wouterlood)