Abraham van der Horn

Door: Ab Hoogland, Floris Wouterlood - 13 juni 2018

Op de Zomerdag 2018, in het Huigpark, droeg de Leidse dichter Leo van Zanen het volgende gelegenheidsgedicht voor:

ABRAHAM VAN DER HORN
(21 oktober 1782 – 25 april 1867; “pennekonstenaar”, geboren op korenmolen De Stier, Leiden, nabij de Herenpoort)

Ik was ooit op de molen, toen ik zag
hoe ze de Leidse stadsmuren afbraken.
Ons oude uitzicht zou op goede dag
plaats voor een heel bijzonder buurtje maken:

het armenkerkhof op het bolwerk daar,
waar je begraven wordt voor een paar stuivers.
De eerste was een joch van dertien jaar.
Ik weet nog hoe hij heette: Jantje Kluijvers.

Mijn levenspad voerde mij ervandaan.
Ik leerde tekenen, ging portretteren,
voor andermans en eigen nabestaan.
Zal men het in de toekomst ook waarderen?

Het leven, weet ik als molenaarskind,
is ijdelheid en najagen van wind.

Leo van Zanen, juni 2018