Huigpark - Aan de Maresingel, op de plaats van het vroegere 'Papegaaie Bolwerk', is in het begin van de 20e eeuw de daar gevestigde begraafplaats opgeheven en verrees er de 'Stedelijke Fabrieken van Gas en Elektriciteit' (1902), samen met een textielfabriek. Het Huigpark is aangelegd op een deel van het voormalige opslagterrein van het energiebedrijf.

Armenbolwerk

Het terrein van ons fraaie Huigpark heeft een bewogen historie. Frans Wiersma schreef er een stukje over

Abraham van der Horn

Op de Zomerdag 2018 droeg Leo van Zanen bij het officieel onthullen van het podium een gelegenheidsgedicht voor: Abraham van der Horn

Bloemen in het Huigpark

Samen met de gemeente hebben de Vrienden van het Singelpark het Huigpark een stuk fleuriger gemaakt dan vroeger. Er zijn bedden gekomen met kruiden en bloemen die het hele jaar het begrip 'biodiversiteit' verkondigen. Een verademing.

Over het Huigpark

Het Huigpark is door omwonenden, op initiatief van de Vrienden en met steun van de gemeente, van een saai grasveld en rozenperken en enkele bomen omgebouwd tot een fraai park met extra perken, bijzondere bomen en planten, veel sport en spel. Het is een schoolvoorbeeld van overheidsparticipatie bij een burgerinitiatief.

Zomerdag 2016 in het Huigpark

Op de activiteitendag, juli 2016 in het Huigpark. werden allerlei soorten vrijetijdbeoefening gedemonstreerd en iedereen mocht meedoen. Van de gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt.