Over het Energiepark

Door: Jan Willem Broekema - 02 maart 2017

Zoals de meeste bolwerken werd in de Franse tijd het Papegaaisbolwerk in gebruik genomen als begraafplaats. De opening van de eerste stedelijke gasfabriek van Nederland op het Papegaaisbolwerk aan de Maresingel vindt plaats in 1848. Het gas wordt via leidingen naar de lantaarnpalen in de stad gevoerd, waar men ze nog wel moet aansteken. Gaandeweg worden ook huizen van rijke mensen van gas voorzien. Tot die tijd gebruikte men kaarsen en olielampen voor de verlichting.

Het terrein blijft industrieel, met onder meer een vuilverbranding (de 2e in Nederland), stadsverwarming, een textielfabriek / spinnerij en een ijzerfabriek. In de loop van de 20e eeuw neemt de industrie af en komen panden en terreinen braak te liggen.

De gemeente heeft vernieuwing op het oog en wil samen met de Vrienden het Nuonterrein, zoals het in de volksmond nog steeds heet, integreren met het Singelpark.
Het wordt het Energiepark en combineert renovatie van cultureel erfgoed en innovatie met een vergroende omgeving. Thema van dit parkdeel is oude en nieuwe energie. De energiecentrale is het centrale icoon. Dit thema wordt verbeeld in kunstwerken, verlichting e.d.

In januari 2016 is het inrichtingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het gebied wordt fasegewijs aangepakt. Voortvloeiend uit de al afgeronde bodemsanering is Fase 1 ‘parkrijp maken’ eind 2015 opgeleverd. Het park is in deze eerste fase nog niet gebruiksklaar!

Afspraken over openstelling van de dam in de Maresingel en de inrichting van het E.ON-terrein zijn door partijen in concept akkoord. Deze worden in een overeenkomst met de EON vastgelegd.
In 2016 zijn al diverse onderdeeltjes uitgevoerd, zoals plant acties en inrichting terrein van wooncorporatie De Sleutels.

Het Ambachtsplein is medio 2017 heringericht, aanleg van het parkdeel bij de Nieuwe Energie is uitgesteld omdat er mogelijk nog een koppelstation moet komen voor de warmteleiding in dit parkdeel.
De panden op het Papegaaisbolwerk worden gerestaureerd.
Een van de pluspakketten van de Vrienden is het plaatsen van een collectie oude gaslantaarns in het Energiepark. Het is nog niet zeker dat dit door kan gaan.