Over het Blekerspark

Door: Marlies Aanhaanen - 02 maart 2017

Het Blekerspark ligt aan de Herensingel. Het is aan de stadskant bereikbaar via het pad De Bleek en vanaf de Zijlpoort aan de andere zijde door een voetpad over het voormalige bolwerk waar de rooms-katholieke begraafplaats Zijlpoort ligt. Het park is beplant met veertig eiken in blokverband. Op het onbeplante lagere gedeelte van het park, voorheen water, staat tegenwoordig een klim/klauterspeeltoestel, vormgegeven als Leids bastion. [Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Blekerspark]

Het Blekerspark is misschien wel het saaiste parkgebied van het Singelpark. Het bestaat vooral uit een grasveld en enkele rijen eiken. Het voorbereiden van plannen was in 2016 tijdelijk stilgezet in afwachting van bodemonderzoek. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de uitwerking in samenspraak met een klankbordgroep opnieuw gestart.

Toch heeft het Blekerspark een interessante achtergrond en het behoorde tot de industriële terreinen aan de boordrand van de binnenstad. Het lage deel was ooit een haven en losplek voor boomstammen. Er stond de stadskledenklopperij, ja echt, op de plaats van het huidige speeltuig en de voormalige Gemeentewerf was hier gevestigd. En, nog moderner, er was in de 19e eeuw bij de Herenbrug een open water zwemplaats in de Herensingel.

Thema in dit parkdeel is watereiland. Te denken valt aan een waterspeelplaats, waterplanten, een extra haven voor rondvaarten, drijvende elementen. Inmiddels is het bodemonderzoek afgerond. Aandachtspunt voor het realiseren van de ambitie is de kwaliteit van het water.

In 2018 werden de herinrischtingsplannen voor het Blekerspark door de gemeenteraad goedgekeurd. Het park wordt een stuk spannender, met afwisselende groen, een terras, een paddenpoel en een verscheidenheid aan nieuwe struiken en bomen. In 2020 gaat de herinrichting van start.