Abraham van der Horn

Op de Zomerdag 2018 droeg Leo van Zanen bij het officieel onthullen van het podium een gelegenheidsgedicht voor: Abraham van der Horn

Lammermarkt, mei 2018

Met spanning kijken we in mei naar de groei van de beplanting rondom molen De Valk. Het contrast is groot: aan de noord- en westkant bloemen en kruiden, aan de oostkant het evenementenplein met de nieuw fontein.

8000 plantjes de grond in

De beroemde tuin- en landschapsarchitect Piet Oudolf plantte persoonlijk de eerste planten in de perken en hellingen van de Lammermarkt

Lammermarkt nadert voltooiing

Er wordt heel hard gewerkt om het plein van de Lammermarkt voor Leidens Ontzet (3 oktober 2017) gereed te krijgen. Hier komt de 3-oktoberkermis te staan, en na dat evennement komt de beplanting aan de beurt

Over de Hortus botanicus

De universitaire Hortus botanicus is een prachtige, gesloten plantentuin van de universiteit die tegen betaling of een museumjaarkaart te bezoeken is. De Hortus levert mede de curator voor het Singelpark die zich bezighoudt met de beplanting in de verschillende parkdelen.

Over het Rembrandtpark

Het Rembrandtpark ligt op de plaats van het voormalig bolwerk van de Witte Poort. Het Noordeinde doorsnijdt het park dat daarom uit twee delen bestaat. Het begint bij de Groenhazengracht en loopt langs de Witte Singel door tot aan de Rijn.

Over Plantage en Plantsoen

Plantage en Plantsoen zijn twee delen van één park, doorsneden door een weg. De Plantage is het voormalig bolwerk van de Hogewoerd naar de Hoge Rijndijk. Het bestaat vooral uit hoge bomen, bloemperken en gras.

Over het Katoenpark

Het kleine Katoenpark ligt ingeklemd tussen begraafplaats Groenesteeg, de Meelfabriek, de nieuwbouw van het Lakenplein en de Zijlsingel. Het bestaat uit een grasstrook en een dubbele rij bomen.

Over het Ankerpark

Het relatief grote Ankerpark heeft de aandacht omdat er een gereconstrueerde vestingwal op ligt. Het is een plek met veel mogelijkheden. Het park wordt makkelijker bereikbaar als in 2018 er twee nieuwe Singelparkbruggen liggen.

Over het Blekerspark

Het Blekerspark kan een kwalitatieve verbetering goed gebruiken. Het huidige park is technisch wel op orde maar de ruimte kan veel beter benut worden.