Over de Zijlpoort

Door: Jan Willem Broekema - 20 februari 2017

De Zijlpoort is in 1667 opgetrokken en voorzien van beeldhouwwerk. Doordat de poort zowel op de stadswal als op de brug ervoor moest aansluiten, heeft het gebouw de vorm van een parallellogram. De Morspoort en de Zijlpoort zijn als enige twee overgebleven van de oorspronkelijk acht poorten. Langs de Zijlpoort stroomt, vanaf het nabijgelegen riviertje de Zijl, de Oude Rijn de stad Leiden binnen. De voorganger van de Zijlpoort stond aan het eind van de Haarlemmerstraat, waar nu het Havenplein ligt.

In de loop der tijd heeft de Zijlpoort, en dan met name de zaal boven de doorgang, verschillende functies vervuld: begin achttiende eeuw vergaderden de rederijkers er, vanaf 1736 was er een school voor arme kinderen gevestigd, en in de negentiende eeuw werden er stadsgoederen opgeslagen.

In het laatste kwart van de twintigste eeuw is de Zijlpoort tweemaal grootscheeps gerenoveerd. Tijdens de laatste renovatie, in de jaren negentig, zijn aan beide zijden van de poort steunende constructies aangebracht. Sinds 1999 is in een van deze constructies een horecagelegenheid gevestigd. [Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijlpoort_(Leiden)]

Naast de Zijlpoort komt binnen twee jaar de Singelparkbrug vanaf het tegenoverliggende Ankerpark aan land. Zo wordt het mogelijk vanaf de RK Begraafplaats, om de poort, over de wandelbrug, door het Ankerpark bij de Meelfabriek naar binnen te lopen, of omgekeerd. Het wordt de enige beweegbare Singelparkbrug omdat grotere schepen naar de haven moeten kunnen.