Over de Morspoort

Door: Jan Willem Broekema - 20 februari 2017

De Morspoort (1611) is een westelijke stadspoort, gelegen aan de Morssingel. De stenen poort is in 1669 opgetrokken. De poort deed lange tijd dienst als gevangenis. De naam is afgeleid van De Morsch, het drassige weidegebied (moeras) buiten Leiden.

Het buurtje D’Oude Morsch waarin de poort staat, de Morsstraat (tussen de poort en de Haarlemmerstraat), de Morssingel en het Morsdistrict aan de andere zijde van de singel verwijzen hiernaar.

De oorspronkelijk acht stadspoorten zijn tussen 1862 en 1876, op de Morspoort en de Zijlpoort na, allemaal gesloopt om het toenemende verkeer de ruimte te kunnen geven. [Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_stadspoorten_van_Leiden]

In 1817 werd in Leiden de Morschpoortkazerne gebouwd. De kazerne lag aan het Galgewater. Aan de overzijde, aan het Noordeinde, stond de Wittepoortkazerne die via een voetveer op de Morschpoortkazerne aansloot.

In de kazerne verbleven tot aan 1940 infanterie (het depot van het 4e Regiment Infanterie) en ook enige tijd bereden onderdelen. Defensie speelde tot 1981 een rol, toen de opleiding tot kok in de Doelenkazerne en tot korporaal-kok in de Morschpoortkazerne was gevestigd en naar Haarlem werd verplaatst. Leiden verloor in 1981 zijn laatste landmachtvertegenwoordiging, na vooroorlogs altijd prominent een garnizoensstad te zijn geweest. [Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Morspoort]

Op het voormalige kazerneterrein is nu park De Put gevestigd, genoemd naar de molen De Put. Het park is heringericht door de Vrienden van het Singelpark in samenwerking met omwonenden en de gemeente.