Over het Doelenterrein

Door: Jan Willem Broekema - 13 maart 2017

Het Witte Singel/Doelencomplex is een verzameling universitaire gebouwen en woningen tussen de Witte Singel en de Doelengracht. Het gebied is universitair maar wel publiek. Door zijn locatie vormt het onderdeel van het Singelpark en je zult, wil je het Singelpark volgen, tussen de gebouwen door moeten.

Al voor 1550 waren op deze plek de (voorlopers van de) Voorste- of Sint-Jorisdoelen gevestigd, de oefenplaats van de Leidse Schutterij. De gebouwen (schietbanen en een verenigingsgebouw) werden in 1821 gesloopt, maar de oorspronkelijke Doelenpoort uit 1645 is aan de Groenhazengracht nog steeds aanwezig.

Koning Lodewijk Napoleon beloofde in 1807 troepen (dienstplichtigen) in de stad te legeren. In 1819 werd het Arsenaal in de Doelen hersteld en zo ontstond de Doelenkazerne. In 1860 werd het oude gebouw bestemd voor legering van twee eskadrons Huzaren. Er volgden vele jaren van militair gebruik. Na de opheffing van de kazerne in 1980 werd het terrein universitair gebruikt.

Inmiddels zijn er plannen om het Witte Singel/Doelencomplex integraal te herzien en de Vrienden zijn hier graag bij betrokken om de Singelparkdroom ook op dit terrein te realiseren.