Vrienden en vrijwilligers

Door: Marlies Aanhaanen - 13 maart 2017

Geen Singelpark zonder de inzet en betrokkenheid van vele Vrienden en vrijwilligers!
Ben jij al Vriend van het Singelpark? Vrienden steunen het Singelpark door zich in te zetten voor een van de commissies of het bestuur.  Vrienden zijn er in twee varianten: de kern bestaat uit donateurs die deelnemen aan een commissie of het bestuur. Donateurs zijn Vrienden voor een Tientje: zij betalen een jaarlijkse donatie aan de stichting om de lopende kosten te dekken.
Daarnaast zijn er Vrienden die niet in een commissie zitten, maar die zich vooral richten op de uitvoering, de realisatie. Dat zijn Vrijwilligers, die vaak wel met een commissie verbonden zijn. Er worden regelmatig speciale vaardigheden gezocht, zoals een boormachine hanteren of een schip besturen. Hou de vacatures in de gaten.

Doe Mee!

Maak ook zelf je Singelpark-dromen waar!
Je kunt ook als (groep) bewoner(s) de Vrienden vragen om te helpen bij plannen die je hebt voor het Singelpark. Het is een bekend misverstand dat de Vrienden de bewoners ‘vertegenwoordigen’. Nee, de Vrienden zijn bewoners en betrokkenen die het idee van het Singelpark graag steunen door er tijd in te steken. Je moet als bewoner dus niet op de Vrienden gaan zitten wachten.
Onderneem zelf actie of, dat is vaak makkelijker, neem deel aan de Vrienden. Je kunt dan binnen de Vrienden je plan uitwerken, samen met