Wat als ik hoognodig moet plassen?


Stel je wandelt lekker in het Singelpark en je krijgt langzaam maar zeker steeds hogere nood. Wat te doen? Dit geldt overigens voor heel Leiden, want de stad kampt met een schaarste aan openbare toiletten. De redactie van deze website werd attent gemaakt op het bestaan van de HogeNood app, die claimt de ‘betrouwbaarste toilet applicatie in Nederland’ te zijn. Dat ben je geneigd van harte te geloven als je in de benarde sitiatie verkeert. Hopen we dat het downloaden en installeren van de app niet te lang duurt!

De gemeente Leiden is partner in het project HogeNood internet (klik op plaatje)

HogeNood is te vinden/installeren op je smartphone via www.hogenood.nl/app