Vacature bestuurslid Communicatie

Door: redactie Singelpark - 13 maart 2023

De stichting Vrienden van het Singelpark (2012) spant zich in om met de gemeente Leiden en de inwoners en bedrijven in Leiden het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland te realiseren. In de organisatie zijn ongeveer 100 vrijwilligers actief.
Het bestuur van de Stichting, bestaande uit 8 onbezoldigde bestuurders, is verantwoordelijk voor het beleid en de financiën van de Stichting, stemt voor haar werkzaamheden af met de gemeente en andere partners van de Stichting, en coördineert vrijwilligerswerk.

 

Wij, de zittende bestuurders, zoeken een enthousiaste collega om de ambities van de Vrienden van het Singelpark waar te maken. Herken jij je in de volgende rol?

Bestuurslid Communicatie, duobaan
Stichting Vrienden van het Singelpark

Algemene omschrijving
Het bestuurslid Communicatie is lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van hetSingelpark en is specifiek belast met externe & interne communicatie. Het bestuurslid wordt ondersteund door een Commissie Communicatie: Comcom.
Een deel van de communicatie zal feitelijk uitgevoerd (kunnen) worden door collega’s in het bestuur (de Secretaris bijvoorbeeld) en door leden van de Comcom. Het (aanstaande bestuurslid Communicatie is vrij in het aantrekken en benoemen van commissieleden.

Tandem
Gezien onze ambities met interne en externe communicatie staan wij nadrukkelijk open voor dubbele bezetting van deze functie.

Taken & verantwoordelijkheden

 • medeverantwoordelijkheid dragen voor activiteiten van het totale bestuur
 • bijdragen aan optimaal bestuur van de Stichting
 • opstellen van beleid ten aanzien van externe en interne communicatie, volgens een door hem/haar zelf in te richten stakeholdermodel met passende communicatiekanalen
 •  uitvoeren van/sturen op adequate communicatie met interne & externe stakeholders, waaronder:
  o pers
  o vrijwilligers
  o partners
  o sponsoren
  o collega-bestuursleden
  – daartoe activiteiten ondernemen/aansturen/laten organiseren, zoals
  o nieuwsberichten intern & extern
  o brochures
  o perscontact
  o inhoudelijk en technisch onderhoud van communicatiekanalen, zoals website, Instagram, Facebook, Linkedin, direct mailingplatform

  Samenwerking
  Het bestuurslid Communicatie treedt gezamenlijk op met collega-bestuursleden als bestuurslid in het algemeen. Daarnaast verleent hij/zij bijstand aan één of meerdere medebestuurders ten aanzien van hun specifieke aandachtsgebieden, zoals Fondsenwerving, Programmering, Singelpark in Bedrijf (ontwerp & onderhoud).
  Hij/zij wordt ondersteund door de commissie Communicatie, Comcom, niet bestaande uit bestuursleden en verdeelt werkzaamheden over de commissieleden en ziet toe op de uitvoering. Tevens brengt hij/zij beleidsvoorstellen vanuit de commissie in ten behoeve van de bestuursvergadering.

  Wij zoeken jou als je

  • Enthousiast bent over de doelstellingen van de Vrienden van het Singelpark
  • Ervaring hebt met, en liefde hebt voor het communicatie-vak
  • In grote lijnen denkt, maar ook praktische implicaties overziet
  • Graag zelf verantwoordelijkheid neemt en mandaat pakt
  • Weet wat het vraagt om in een organisatie van vrijwilligers te werken
  • Mondeling en schriftelijk goed formuleert
  • Bereid bent om je (in beginsel) 3 jaar aan de functie te verbinden

  Wat bieden wij?

  • Een gevarieerd werkveld met zichtbare impact voor de stad Leiden
  • Een mengeling van bestuurlijke, praktische en sociale activiteiten: er gebeurt veel in en rond het Singelpark
  • Een gevarieerd gezelschap van ambitieuze medebestuursleden
  • Veel en uiteenlopende contacten

  Interesse?
  Voor informatie kun je contact opnemen met Jeroen van Loon (voorzitter), of met Lauri van Oosterom (bestuurslid communicatie). Je kunt via dezelfde e-mailadressen je kandidatuur kenbaar maken, graag met toelichting op je motivatie en je profiel

  De pdf versie van deze vacature vind je hier