Tijdelijke kunst versterkt de beleving van het Singelpark


Het Singelpark is een initiatief van bewoners verenigd in de stichting Vrienden van het Singelpark en de gemeente. Bij zo’n park van grootstedelijke proportie horen natuurlijk ontmoeting, natuurbeleving, sport en ontspanning. Maar kunst mag daarbij niet ontbreken, zo redeneerden de Vrienden. Vanaf dit najaar zullen zes hedendaagse kunstwerken op markante locaties in het Singelpark te zien zijn met als thema vrijheid en begrenzing. De kunstwerken zorgen er niet alleen voor dat je het park op een andere manier ervaart, maar ze voegen een eigen verhalende laag toe aan dit al markante park met zijn historische betekenis. Wie door het park loopt ervaart op een ongedwongen en onverwachte wijze de verschillende kunstwerken. Na drie jaar plannen de Vrienden een nieuwe tentoonstelling met een nieuwe curator en een nieuw thema.

2020 – 2023

Voor de aftrap van dit project in het najaar van 2020 tekende tentoonstellingsmaker Sandra Spijkerman.
De locatie en zijn historische betekenis vormden voor Spijkerman het logische uitgangspunt voor het project dat zij de meerduidige titel Welkom in Leiden!? gaf. Leiden is het bolwerk van de vrijheid. Al 400 jaar wordt op een intensieve en betekenisvolle manier het Ontzet van Leiden herdacht en gevierd. Daarmee wordt niet alleen de herwonnen vrijheid van de stad op de Spanjaarden gevierd, maar ook het feit dat de stad een toevluchtsoord werd voor mensen van verschillende religies en voor andersdenkenden. Die open houding heeft Leiden gevormd tot wat het nu is. Maar die vrijheid moest wel worden beschermd en verdedigd. De singels die in de 17e eeuw hun huidige vorm kregen, zijn een blijvende herinnering. De kunstwerken in deze eerste tentoonstelling zijn ieder op hun eigen manier hier een eigentijdse bespiegeling op.

Behalve bij de Leidse geschiedenis haakt de tentoonstelling aan bij wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Op de vlucht voor oorlog en geweld, natuurrampen en economische malaise zoeken mensen wereldwijd hun heil buiten hun moederland. Regelmatig is Europa hun gewenste eindbestemming. De nu zo aangename en recreatieve voormalige stadsgrens en tevens linie biedt de mogelijkheid om het thema van vrijheid en begrenzing van alle kanten te bekijken. Zo verhalen de kunstwerken over het menselijke aspect. Wat doet een grens met mensen? En wat betekent het voor ze? Want altijd is er die dubbele betekenis: wat voor de een bescherming betekent, is voor de ander een beperking.

Kunst in het Singelpark, voor wie en waarom?

De Vrienden van het Singelpark beogen met kunst in het Singelpark verbindingen tot stand te brengen. Tussen mensen, met het park en met de verhalen die de stad vertelt. Wandelingen zijn daartoe een uitstekend en laagdrempelig middel. Een speciale Kunstroute-App, een randprogramma en een educatief programma zullen de verschillende doelgroepen de gelegenheid bieden voor meer verdieping. De Vrienden willen een wandeling “Welkom in Leiden?!” met gids aanbieden. De wandelingen zijn bedoeld voor alle Leidenaren en bezoekers. Om te kijken en te luisteren naar de geschiedenis van de stad Leiden, stad van vluchtelingen en naar de beelden en visies van de kunstenaars.

Uitvoering

Drie vooraanstaande kunstenaars(collectieven) hebben een ontwerpopdracht gekregen voor een nieuw spraakmakend kunstwerk in de openbare ruimte. Ook is er een ontwerpopdracht voor een participatiekunstwerk verleend. Naast deze vier nieuwe kunstwerken zullen er twee werken in bruikleen te zien zijn. Voordat de kunstwerken in het Singelpark worden geplaatst gaat de stichting in overleg met gemeente en omwonenden.

Download hier de volledige folder met info over de kunstwerken >>