Prikschoonmaakactie Paaszaterdag


Terwijl waarschijnlijk half Nederland paaseitjes beschilderde of bezig was de laatste inkopen te doen voor de Paasdagen, waren 21 vrijwilligers hard in de weer met het vissen, plukken, rapen en prikken van allerlei rommel en achtergelaten troep in diverse parkdelen van ons mooie Singelpark. Door de voortdurende Corona-lockdowns zoeken heel veel inwoners van Leiden hun vertier in het Singelpark (wat afgelopen week ettelijke malen leidde tot ontruimingen door BOA’s). De zorgeloze typen onder de bezoekers laten nogal wat viezigheid achter. Ook hebben de door de gemeente strategisch opgestelde prullenbakken moeite met de stroom zakjes, wikkels, flesjes, schillen en lege blikjes.

Hoe dan ook, er is vreselijk hard gewerkt door onze vrijwilligers, en we zijn ze daar heel erg dankbaar voor. Hulde, vrijwilligers! Dankzij jullie is het Singelpark weer schoon! Laten we het zou houden, dan blijft het leuk.