Het hele jaar door zijn er activiteiten in het Singelpark. Nieuwe bomen, duizenden bollen, planten, sport, cultuur, muziek. Hier vind je aankondigingen en verslagen van wat er gebeurt. Van overmorgen tot helemaal terug tot het begin.

De eerste van de Singelparkbruggen is geplaatst!

Vanochtend (7 februari 2020) is de eerste van de Singelparkbruggen door een grote hijskraan op zijn plaats getakeld. Ging dat even snel en efficient!

Een typisch wethoudersmomentje

Op 31 januari 2020 werd het nieuwe fietspad over de dam tussen Nieuw Leyden en het Energiepark met een kleine ceremonie geopend. We noemen zoiets een typisch "wethoudermomentje".

Onderhoudswerkzaamheden Plantsoen

Opgelet: onderhoudswerkzaamheden aan het Plantsoen kunnen zo nu en dan wat ongemak opleveren.

Lakenpark een stap dichterbij

De invulling van de ambitie voor het Singelpark komt weer een stapje dichterbij. Het college heeft besloten het definitief ontwerp voor het Lakenpark en het bijbehorende uitvoeringsbesluit ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Bruggenbouw: veel constructiewerk

De contouren van de Singelparkbruggen worden aardig ingevuld. De webredactie nam een kijkje op een zonnige decembermiddag en trof zwaar constructiewerk aan.