Het hele jaar door zijn er activiteiten in het Singelpark. Nieuwe bomen, duizenden bollen, planten, sport, cultuur, muziek. Hier vind je aankondigingen en verslagen van wat er gebeurt. Van overmorgen tot helemaal terug tot het begin.

Sneeuwpeer verplaatst

Afgelopen 15 januarui is in stilte de Sneeuwpeer, afstammeling van een boom uit 1816, verhuisd van de Kweektuin naar de Plantage. Rinny Kooi rapporteert

Calisthenicscircuit in het Huigpark

We werken er hard aan om in het Huigpark, het park van sport en spel, een sportveld met calisthenicstoestellen te realiseren. Een voorwaarde is dat honden hier voortaan aan de lijn worden gehouden.

Vacatures in het bestuur

Het bestuur van de Vrienden van het Singelpark zoekt twee nieuwe bestuursleden: een beoogd voorzitter en bestuurslid programmering.

Verwelkoming nieuwe partners 2018

We verwelkomden in het afgelopen jaar een aantal nieuwe partners en donateurs. Op woensdag 21 november kwamen we bijeen om hen te bedanken.

Rabobank Wensenfonds 2018

Help de Singelparkvrijwilligers die het groen beheren aan een elektrische bakfiets.