Het hele jaar door zijn er activiteiten in het Singelpark. Nieuwe bomen, duizenden bollen, planten, sport, cultuur, muziek. Hier vind je aankondigingen en verslagen van wat er gebeurt. Van overmorgen tot helemaal terug tot het begin.

Postertuinen verhuisd naar Huis op de Waard

De innovatieve postertuinen hebben een nieuwe plek in het Singelpark gekregen. Ze hangen nu aan de hoek van Nieuwe Rijn en Kaarsenmakersstraat.

Singelpark in beweging

Ondanks het teleurstellende nieuws over de Singelparkbruggen wordt er druk gewerkt aan het Singelpark. Onder andere bij de Sterrewacht en de herinrichting bij de Maresingel/Rijnsburgersingel.

Natuur in de buurt – Ideecafe maandagavond 17 september

In het Groene Ideecafé van 17 september a.s. licht Joop Schaminée het concept "Gemeentelijke Natuurmonumenten” toe. Delen van het Singelpark komen hierbij in het voetlicht. Plaats: Scheltemacomplex. Tijd: 19:30

World Cleanup Day in het Singelpark

Plastic flesjes, blikjes, wikkels, zakjes... tijdens de World Cleanup day op zaterdag 15 september gaan we het zwerfafval in het gehele Singelpark opruimen, en met de Litterati-app in kaart brengen. Doe je mee? 

Situatie rond bouw Singelparkbruggen

Helaas geen goed nieuws over de Singelparkbruggen in het Leidsch Dagblad van 31 augustus. Hier het commentaar van de Vrienden van het Singelpark.