Let op: lezing uitgesteld


Afgelopen week is er driftig geflyerd en is er op andere manieren bekendheid gegeven aan de lezing die stadshistoricus Cor Smit op 20 september as. zou verzorgen in de aula van het Bonaventura College.

Helaas wordt deze lezing afgelast om medische redenen. De Vrienden hopen Cor op een nader te bepalen tijdstip te verwelkomen.