Singelpark
×

Evaluatie vooruitgang beeldkwaliteit 2023


Dit document beschrijft en brengt in beeld hoe ver we anno 2022 zijn met de uitvoering van het Singelpark. Welke ambities en doelen zijn gerealiseerd? Welke ambities nog niet? Dit doen we aan de hand van de zeven sfeergebieden uit het Beeldkwaliteitsplan uit
2014.

Per deelgebied wordt het volgende beschreven:

  • Welke ambitie en eindbeeld is in 2014 geformuleerd;
  • Welke projecten en ambities inmiddels zijn gerealiseerd;
  • Welke projecten en ambities nog open liggen

Deze studie is uitgevoerd door de gemeente Leiden (projectteam Singelpark) in nauwe afstemming met de Vrienden van het Singelpark. Het beschrijft feitelijk de stand van zaken van de uitvoering van bestaande bestuurlijke ambities. Hiermee is het een beleidsarm document. Bij de totstandkoming is dankbaar gebruik gemaakt van het document “50 aanbevelingen volgende fases Singelpark” van Team Stadslab Singelpark, 3 december 2020.

klik op de illustratie om download te starten