Een veelbelovend pareltje Singelpark erbij


Als je het Singelpark opvat als een soort kralensnoer rondom het oude centrum van Leiden dan is er sinds kort een pareltje tussengeschoven: het Lakenpark. Voorheen lag op de plek waar nu een heerlijk parkdeel ligt een stuk jaren ’70 woonwijk, een speeltuin, het rustige Katoenpark en een grote, karakterloze parkeerplaats. Beton en blik is ingeruild voor groen en verpozing. Het Lakenpark ligt achter het Huis op de Waard en aan de oostkant wordt het terrein begrensd door de Begraafplaats Groenesteeg en de speeltuin achter het Katoenpark. Het hele gebied, inclusief speeltuin, is afgelopen jaar op de schop genomen en afgelopen woensdag, 14 juli 2021, werd het resultaat – het Lakenpark – door wethouder North officieel geopend.

Wij, de Vrienden van het Singelpark, vinden dat iedereen in Leiden heel erg blij mag zijn met zo’n alleraardigst stukje Singelpark erbij. Er is afwisseling, fraaie beplanting, er zijn speeltoestellen en er is gras om lekker in te liggen. En natuurlijk de Mary Servaesbank (“Ach vaderlief toe drink niet meer!“) onder een lindeboom om van daar af het park te overzien. Het Lakenpark vormt een schakel tussen de Plantage / Hapynionbrug en het Meelfabriekcomplex. Als dat complex klaar is, dan kunnen we ècht van een fantastisch parkdeel spreken, een parksegment, of van een koninklijke parel misschien?

foto’s Floris Wouterlood