Ankerpark open voor iedereen


Afgelopen zomer is het Ankerpark gerenoveerd, heringericht, ingezaaid met gras in het amfitheaterdeel en aan de randen kruiden, en voorzien van kunstwerken en nieuwe speeltoestellen. Voor de kids is het een paradijsje: kinderspeeltuin, trapveldje met aan elke kant een doel om in te schieten, hellingen, en de oude sokkel van een fabrieksschoorsteen om vanaf te springen. Immers: op deze nu zo idyllische plek stond ooit zware industrie te ronken, stampen, knetteren en stank uit te braken, dag en nacht. Het sterk opgeknapte park sluit prachtig aan op de nieuwe Loviumbrug over de Rijn naar de Zijlpoort. Tien grote ijzeren kunstwerken, tesamen de Frans de Wit Beeldentuin, trekken onmiddellijk de aandacht.

entree vanaf het Looiersplein

Helarbrug

panorama van het bolwerkamfitheater – op de achtergrond de Loviumbrug en de glazen aanbouw van de Zijlpoort

schattige tiny houses voor de kinderen

kunstwerken in het Ankerpark – op de achtergrond de Loviumbrug

kunst in het Ankerpark – creaties van Frans de Wit (Leids kunstenaar, overleden 2004)