Ambachtsplein geopend


Als een van de eerste onderdelen van Fase-2 van het Singelparkproject werd afgelopen vrijdag 30 juli het Ambachtsplein officieel geopend. Aanwezig was wethouder Ashley North, een delegatie van  de gemeente, de Vrienden van het Singelpark en belangstellenden. Het Ambachtsplein is aangelegd op het voormalige parkeerterrein van het energiebedrijfcomplex, op het Papegaaisbolwerk, tussen de energiecentrale aan de Langegracht en het Huigpark. De bedoeling is een mengeling van bedrijven en parknatuur. Er zijn al en paar bedrijven aan het plein actief en de bedoeling is dat er meer komen. Eigenlijk is het Ambachtsplein een onderdeel van het Energiepark dat het Lammermarktplein met het Huigpark verbindt. Een nieuwe en aantrekkelijke schakel erbij in het Singelpark. Uniek is de kiosk, de omgebouwde voormalige portiersloge van het energiebedrijf. Zie je het mooie groene sedumdak?

tekening: gemeente Leiden