A luta continua


A luta continua, oftewel weer heibel in de Singels – auteur: Huub Hendrix

De watervogels van het Singelpark gaan door met hun voorbereiding van het broedseizoen. Vooral de meerkoeten knokken daarbij heftig als meer paren hun oog laten vallen op hetzelfde stuk water. Het zijn meestal de mannetjes die elkaar bevechten daarbij aangemoedigd door de vrouwtjes die er zich soms ook wel mee gaan bemoeien. Het tafereel op dit filmpje speelde zich af langs de rustige Jan van Houtkade. In werkelijkheid duurde het een minuut of tien en het lijkt geëindigd te zijn in remise. Er is daar dus nog geen oplossing wie waar gaat broeden.

Er zijn nu minstens 9 territoria in de singels bezet. Van de overige 19 meerkoeten die ik dit keer telde is (mij) nog niet duidelijk waar ze terecht gaan komen.

De neefjes van de meerkoeten, de waterhoentjes scharrelen meestal nog ongepaard langs het water. Je onderscheidt ze eenvoudig van de meerkoeten doordat ze kleiner zijn, een rode snavel, witte streepjes op de zijkant en een wit kontje hebben. Als je een van die kenmerken ziet is het een hoentje.

Op het kaartje kaart heb ik aangegeven waar ik dit keer watervogels zag. Een verschil met een week geleden was dat zich 10 extra meerkoeten lieten zien. Ook viel het op dat er geen enkele watervogel aanwezig leek te zijn op de Rijnsburgersingel. De futen en de meerkoeten die vorige week allebei hun oog hadden laten vallen op de takken van de treurwilg schuin tegenover molen De Valk als broedplek, waren blijkbaar elders. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Huub Hendrix, 3 februari 2021