Het hele jaar door zijn er activiteiten in het Singelpark. Nieuwe bomen, duizenden bollen, planten, sport, cultuur, muziek. Hier vind je aankondigingen en verslagen van wat er gebeurt. Van overmorgen tot helemaal terug tot het begin.

Lakenpark een stap dichterbij

De invulling van de ambitie voor het Singelpark komt weer een stapje dichterbij. Het college heeft besloten het definitief ontwerp voor het Lakenpark en het bijbehorende uitvoeringsbesluit ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Bruggenbouw: veel constructiewerk

De contouren van de Singelparkbruggen worden aardig ingevuld. De webredactie nam een kijkje op een zonnige decembermiddag en trof zwaar constructiewerk aan.

Begin werkzaamheden aan herinrichting Blekerspark

De gemeente gaat het Blekerspark herinrichten. Aannemer AW Mense Groen is deze week gestart met voorbereidende werkzaamheden. Het park is waarschijnlijk in mei 2020 klaar.

Toekenning ontwikkelbijdrage Mondriaan Fonds

De Vrienden van het Singelpark hebben van het Mondriaan Fonds een ontwikkelbijdrage ontvangen.

Bijeenkomst voor vrijwilligers

Het Singelpark komt steeds meer uit de verf. En een aantal grote projecten zoals de Singelparkbruggen nadert voltooing. Een goed moment om onze vrijwilligers bij te praten over bereikte mijlpalen en nieuwe plannen.