Plantsoen: Human Boundaries

Afgeschermd door een fijnmazig hekwerk staat een wachttoren. Lees hier de tekst uit de tentoonstellingsgids.