Singelpark in Bedrijf (SiB)

Singelpark in Bedrijf (SiB)


De Vrienden van het Singelpark hebben als missie het mooiste, spannendste en langste stadspark te realiseren en in stand te houden. Voor en door Leidenaars.

Ook na aanleg van het park. De gemeente heeft daar onvoldoende middelen voor beschikbaar.

Om dat toch te bewerkstelligen hebben de Vrienden Singelpark in Bedrijf opgezet; daarmee bereiken we het vereiste kwaliteitsniveau van het park, kunnen Leidenaren meedoen in het beheer en gaan die Leidenaren zich ook verantwoordelijk voelen voor ons prachtige park en directe leefomgeving. Bovendien ontstaat een goede samenwerking met het gemeentelijk beheer.

Om bezoekers zoveel mogelijk van het Singelpark te laten genieten moet het er altijd zo mooi mogelijk bij liggen. Het onderhoud gebeurt voor een groot deel door de vrijwilligers van Singelpark in Bedrijf (SiB), volgens het principe van ‘participatief onderhoud’. Onder het door SiB uitgevoerde beheer vallen:

  • Onderhoud van de perken (vaste planten, heesters, bollen en éénjarigen) in de genoemde parkdelen
  • Aanleg en onderhoud van pluspakketten (zoals buurttuin, beplante boomspiegels, snoeien fruitbomen, extra parkmeubilair, gevelbegroeiing, tuin in en rond kunstwerken)

Korte historie

In 2017 is SiB gestart met publiek beheer van het Huigpark en het Energiepark. Voor die tijd was ervaring opgedaan met beheer van de kweektuin bij station Leiden CS (vanaf 2013) en met de uitvoering van het project Huigpark (vanaf 2015). In 2019 kwamen daar park de Put, Energiepark, Rembrandtpark, Boisotkade, Paterstraatje, 3e Binnenvestgracht, Marepoortkade en de Zijlpoort bij. In 2020 gevolgd door de plantenbakken op de Lammermarkt. Sinds 2022 werden andere delen van de Lammermarkt toegevoegd en ook het Blekerspark, Ankerpark en Ambachtsplein. In 2023 volgde het Lakenpark.

Mede op grond van de positieve resultaten in deze gemeentelijke parkdelen hebben ook andere organisaties ervoor gekozen hun groen door SiB te laten onderhouden (PLNT (2018, geveltuinen), Erfgoed Leiden en Omstreken (2018, Pilgrimtuin) en Volkenkunde (2019, diverse tuinen).

Sinds januari 2023 beheert SiB de perken bij museum Volkenkunde, Park de Put, Rembrandtpark (Noord en Zuid), Paterstraatje, Boisotkade, Pilgrimtuin, Lakenpark, Ankerpark, Parkeerterrein Begraafplaats Zijlpoort, Blekerspark, Huigpark, Ambachtsplein, het Energiepark, 3e Binnenvestgracht, Marepoortkade en de Lammermarkt. Daarnaast wordt maandelijks een ‘priksafari’ gehouden waarbij zwerfvuil langs de singels verwijderd.

Het onderhoud gebeurt op basis van een overeenkomst met de gemeente. Daarin zijn de randvoorwaarden en afspraken over het niveau van het onderhoud vastgelegd. Bestuursleden van de Vrienden van het Singelpark en een van de coördinatoren hebben maandelijks overleg met de gemeente. Ook het werk aan de parkdelen van PLNT aan de Langegracht en de Pilgrimtuin van Erfgoed Leiden e.o. gebeurt op basis van overeenkomsten

Organisatie van de werkzaamheden

De parkdelen zijn verdeeld over 6 coördinatoren en er zijn meer dan 70 vrijwilligers.  De werkzaamheden variëren per seizoen en bestaan onder andere uit: bollen en planten in de grond zetten, planten en struiken snoeien, water geven, uitgebloeide bloemen en stelen verwijderen, stekken nemen, kanten steken,  onkruid (‘concurrerende plantjes’) en zwerfvuil verwijderen.
De coördinator van het parkdeel zorgt voor gereedschap, handschoenen en instructie om veilig te kunnen werken, en, niet onbelangrijk, voor koffie/thee en een versnapering! In een appgroep wordt het weekprogramma met alle vrijwilligers gedeeld. Zij zijn vrij om te kiezen waar en wanneer ze aan de slag willen. Ze zijn dus niet aan een bepaald dagdeel of parkdeel gebonden. Sommige vrijwilligers werken in één parkdeel, bijvoorbeeld omdat ze daar in de buurt wonen. Anderen komen op een bepaald dagdeel, en werken in verschillende parken.

Er zijn activiteiten op alle weekdagen behalve op zondag, soms ’s ochtends, soms ’s middags en soms beide. De werktijden zijn 10.00 – 12.00 en 13.30 -15.30 uur. De priksafari is altijd op de eerste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur.

Vrijwilligers en coördinatoren herken je aan blauwe T-shirts en groene truien met het Singelparklogo. Het vaandel staat tijdens de werkzaamheden altijd uit bij de werkplek. Maak eens een praatje met ze en laat je besmetten met het Singelpark-virus.

SiB kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken! Help mee aan het mooiste, langste en spannendste park van Nederland, voor en door Leidenaren. Ervaring is niet vereist.

Voor meer informatie of aanmeldingen: meedoen@singelpark.nl.