Singelpark
×

Organisatie en ANBI-gegevens


De officiële naam van de stichting is Vrienden van het Singelpark, kortweg aangeduid als ‘De Vrienden’ maar ook wel als ‘Singelpark’. De stichting is opgericht op 25 juli 2012. Hieronder vind je enkele belangrijke gegevens.

  • KvK-nummer 55781756
  • Bankrekening: NL11 RABO 0191 8711 92 o.v.v. het doel en uw e-mail adres.
  • Maak als (nieuwe of bestaande) Vriend veilig gebruik van de banktoepassing iDeal.
  • Binnenkort makkelijk betalen via automatische incasso.
  • Het RSIN nummer is 851858089 (ANBI sinds 25 juli 2012)
  • SBI-code: 88992 – Maatschappelijk werk

Het adres

De Vrienden van het Singelpark zijn bereikbaar via de website www.singelpark.nl en het e-mailadres info@singelpark.nl.

De doelstelling

De stichting Vrienden van het Singelpark streeft ernaar dat het Singelpark in Leiden op het hoogst mogelijke niveau wordt ontworpen, aangelegd, beheerd en gebruikt om zo de kansen die er liggen voor de ontwikkeling van de stad (fysieke schoonheid, cultuurhistorie, citymarketing, economie, waterbeleving, gezondheid, duurzaamheid, cultuur, sociale cohesie) optimaal te benutten. Zij mobiliseert organisaties en burgers om samen te helpen deze ambitie waar te maken.

Enerzijds staan de Vrienden bij de ontwikkeling van het park alle betrokken stakeholders met raad en daad terzijde bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik. De Vrienden adviseren, werven fondsen en Vrienden nemen deel van aanleg en beheer voor hun rekening. Anderzijds zetten de Vrienden het Singelpark lokaal, landelijk en internationaal op de kaart door communicatiecampagnes en een aantrekkelijke programmering.

Schenken en ANBI

Je kunt de stichting Vrienden van het Singelpark op een fiscaal gunstige manier steunen: met
voordeel voor zowel de stichting als voor jezelf.

De stichting Vrienden van het Singelpark is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft tot gevolg dat schenkingen aan de stichting Vrienden van het Singelpark voor de inkomstenbelasting en voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar kunnen zijn.

De Vrienden hebben Grant Thornton, vestiging Leiden, bereid gevonden om een korte samenvatting voor jou op te stellen. Daarin staat alles wat je weten moet over schenken en ANBI. Tevens zijn toegevoegd de (destijds meest recente) documenten die nodig zijn voor de belastingdienst. Je klikt en krijgt:

Deze informatie is van januari 2015.

Het actuele beleidsplan

Het meest actuele beleidsplan (2018-2022) is hier als download publiekelijk beschikbaar.

Het Beeldkwaliteitsplan vindt u op een eigen pagina, Beeldkwaliteitsplan.

Statutaire bestuurssamenstelling

Uitgeoefende activiteiten

De meest actuele gebeurtenissen zijn op de pagina Nieuws te volgen. De nieuwste onderwerpen worden aangekondigd op de startpagina, op Twitter en via Facebook.

Balans van baten en lasten

Jaarverslagen van afgelopen jaren hier als download:

Oudere jaar/financiële verslagen: