Singelpark
×

Vrienden en vrijwilligers


Geen Singelpark zonder de inzet en betrokkenheid van vele Vrienden en vrijwilligers!

Ben jij al Vriend van het Singelpark? Vrienden steunen het Singelpark door zich in te zetten voor een van de commissies of het bestuur. Vrienden zijn er in twee varianten: de kern bestaat uit commissie- en bestuursleden. Verder zijn er donateurs: zij betalen een jaarlijkse donatie aan de stichting om de lopende kosten te dekken.

Help Mee!

Maak ook zelf je Singelpark-dromen waar! Je kunt ook als (groep) bewoner(s) de Vrienden vragen om te helpen bij plannen die je hebt voor het Singelpark. Het is een bekend misverstand dat de Vrienden de bewoners ‘vertegenwoordigen’. Nee, de Vrienden zijn bewoners en betrokkenen die het idee van het Singelpark graag steunen door er tijd in te steken. Je moet als bewoner dus niet op de Vrienden gaan zitten wachten.

Onderneem zelf actie of, dat is vaak makkelijker, neem deel aan de Vrienden. Je kunt dan binnen de Vrienden je plan uitwerken.