Singelpark
×

Bestuur en commissies


De organisatie van de benodigde activiteiten is in handen van het bestuur van de stichting Vrienden van het Singelpark. De bestuursleden werken in commissies. Alle bestuurs- en commissieleden zijn vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding.

Jeroen van loon

Voorzitter

Mail Jeroen

Xander van Riessen

Secretaris

Mail Xander

Bart van den Berg

Commissie Sponsorwerving/
Partnerships

Mail Bart

Evelien Winkel

Commissie Communicatie

Mail Evelien

Ton van Zijp

Penningmeester

Mail Ton

Philomeen Weijenborg

Commissie Singelpark in Bedrijf

Mail Philomeen

Frank Köster

Commissie Programmering

Mail Frank

Annemarie Koopman

Commissie Participatie

Mail Annemarie

Commissies

Voor de nadere uitwerking van de activiteiten werken we in commissies:

Participatie

Het Singelpark is een project van, voor en door de stad. Dat betekent dat bewoners en andere belanghebbenden intensief betrokken worden bij de ontwikkeling, inrichting en het beheer van het Singelpark.  Bij belanghebbenden kun je bijvoorbeeld denken aan buurtverenigingen, de Bomenbond, de HVOL en organisaties zoals de universiteit, het Wereldmuseum en de Meelfabriek.  De Vrienden hebben met de gemeente over het betrekken van bewoners een convenant afgesloten. De afgelopen 10 jaar zijn al veel onderdelen van het Singelpark opnieuw ingericht met actieve betrokkenheid van bewoners en belanghebbende organisaties. De Vrienden vinden het belangrijk dat dit wordt voortgezet bij de toekomstige aanpak van parken. We werken actief met de gemeente samen en willen dat ook doen met andere partijen die een stuk park mee ontwikkelen.  Daarnaast is ook participatie van bewoners bij tijdelijke projecten (zoals bij Kunst in het Singelpark) en bij beheer van belang.  Vind je het interessant om mee te denken en te helpen bewoners en anderen actief bij de ontwikkeling en het beheer van het Singelpark te betrekken, geef je dan op via participatie@singelpark.nl.

Programmering

Nu een groot deel van het Singelpark gerealiseerd is komt er meer focus te liggen op het beheren en programmeren van het Singelpark.  De Vrienden hebben hierover met de gemeente een convenant afgesloten.  Gezamenlijk doel is dat het Singelpark op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau gerealiseerd, beheerd en geprogrammeerd wordt. Bij programmering gaat het de organisatie van activiteiten die bewoners meer bij het Singelpark betrekken.  Je kunt denken aan de organisatie van een evenement, discussiebijeenkomsten,  rondleidingen, educatie etc.  Op dit moment loopt een lezingencyclus over de geschiedenis van de Leidse Singels. Heb je ideeën en wil je meedenken over de programmering van het Singelpark?  Laat het ons weten via programmering@singelpark.nl.

Communicatie

De commissie Communicatie zet samen met de andere commissies het Singelpark op de kaart. Dat doen we niet alleen door het adviseren en ondersteunen van de commissies op het vlak van communicatie van hun evenementen, maar ook door de handen uit de mouwen te steken bij de uitvoering ervan: teksten schrijven, nieuwsbrieven opstellen en versturen, contact met andere Leidse organisaties en initiatieven, contact met gemeente en pers, up-to-date houden van de website en social media en het ontwerpen van aansprekende uitingen. Onze vrijwilligers zetten zich hier hard voor in. Zij zorgen ervoor dat de communicatie professioneel de (digitale) deur uitgaat! Wil je helpen? communicatie@singelpark.nl

Singelpark in Bedrijf (Sib)

Deze commissie houdt zich bezig met het onderhoud en beheer van de groenvoorziening in het Singelpark. Het bestuurslid stuurt SiB aan en werkt samen met (momenteel vijf) bezoldigde coördinatoren. Gezamenlijk hebben zij de benodigde vakinhoudelijke expertise op het gebied van ontwikkeling en onderhoud van groen, begeleiden van ongeveer 60 vrijwilligers, biodiversiteit, educatie en de sociale projecten. Ze organiseren de dagelijkse werkzaamheden in het park en voeren die met de vrijwilligers uit. De vrijwilligers van Singelpark in Bedrijf houden het park spic en span onder leiding van de volgende coördinatoren:

  • Christiaan Amersfoort
  • Gaby van Breugel
  • Katja Jordanova
  • Erik Olijerhoek
  • Martin Wentink

Kunst in het Singelpark (KiS)

De vrijwilligers van Kunst in het Singelpark realiseerden de kunsttentoonstelling ‘Welkom in Leiden?!‘. Deze is inmiddels afgerond en nu werken we toe naar de volgende tentoonstelling.

  • Luud Schraauwen
  • Mirjam Hoekman (trekker)
  • John Marks
  • Cécile Verburg
  • Arjen Pels Rijcken

Rondleidingen

Elk kwartaal organiseren we rondleidingen door het park. Deze zijn in handen van:

Ap Zwinkels en Walter van de Linden